xampp

XAMPP

Webový server obsahující základní části Apache, MySQL, PHP a Perl. Výhodou této distribuce je její jednoduchost a de facto minimální nároky na nastavení. V podstatě jen nainstalovat (popřípadě extrahovat) a spustit. XAMPP obsahuje distribuce nejen pro Linux, ale i Solaris, Windows, MAC OS X.

Obsah – kompletní seznam

Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite and IMAP C-Client.

Instalace

XAMPP není obsažen ve zdrojích a proto je nutné jej stáhnout ze stránek Sourceforge.net.

Zdroj - http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/

Otevřete si složku s nejposlednější verzí. Uvniř je několik souborů, pro novou instalaci budete potřebovat jen jeden z nich. Zpravidla ten největší. Stáhněte jej na libovolné místo do svého počítače.

Soubor je ve formátu xampp-linux-y.y.y.tar.gz

Otevřete terminál - Aplikace→Příslušenství→Terminál

Vstupte do složky, kde je uložen stáhnutý soubor xampp-linux-y.y.y.tar.gz a zadejte příkaz. Samozřejmě místo y.y.y. bude číslo Vaší aktuálně stáhnuté verze programu.

sudo tar xvfz xampp-linux-y.y.y.tar.gz -C /opt

Zadejte heslo a celý webový server se rozbalí do /opt/lampp/ složky.

Protože XAMPP je nativně kompilován pro 32-bit je nutno ještě doinstalovat knihovnu libc6-dev-i386.

sudo apt-get install libc6-dev-i386

Viz. : instalace APC a xampp

Pro obsluhu serveru existuje více než deset příkazů. Nastartujte webový server podle příkazu níže a otestujte jej. Do webového prohlížeče zadejte http://localhost , měli byste vidět stránku XAMPP linux.

Spuštění webového serveru

sudo /opt/lampp/lampp start

Zastavení webového serveru

sudo /opt/lampp/lampp stop

Restartování webového serveru

sudo /opt/lampp/lampp restart

Spuštění konzole pro nastavení zabezpečení webového serveru

sudo /opt/lampp/lampp security

Nastartuje podporu SSL pro webový server. Tento příkaz aktivuje SSL trvale. Po restartování webového serveru bude SSL stále aktivní

sudo /opt/lampp/ lampp startssl

pro deaktivaci SSL

sudo /opt/lampp/lampp stopssl

Další příkazy slouží pro aktivaci-deaktivaci jednotlivých částí jako samostatné služby. Stačí jen použít jeden z příkazů.

sudo /opt/lampp/lampp [startapache, stopapache, startmysql, stopmysql, startftp, stopftp]

Nastavení, použití a bezpečnost

Webový server je ve stavu po instalaci připraven k použití, ale pro lepší bezpečnost a efektivitu je vhodné přece jenom udělat menší úpravy.

Základní nastavení adresáře, kde jsou uloženy zdrojové soubory webových stránek je umístěn

/opt/lampp/htdocs/

Přístup k MySQL databází je přes phpMyAdmin http://localhost/phpmyadmin

Nastavení jednotlivých částí lze provést v jednotlivých souborech.

/opt/lampp/etc/httpd.conf - konfigurační soubor Apache. Lze například změnit nastavení uložiště pro zdrojové soubory webových stránek.

/opt/lampp/etc/php.ini - konfigurační soubor pro nastavení php

/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php - konfigurační soubor pro nastavení phpMyAdmin

/opt/lampp/etc/proftpd.conf - konfigurační soubor pro nastavení proFTP

/opt/lampp/etc/my.cnf - konfigurační soubor MySQL

Soubory lze editovat příkazem sudo gedit [cesta k souboru]

Mějte na zřeteli, že po instalaci XAMPP není server vůbec zabezpečen. Určitě není vhodné jej v tomto stavu používat pro produkční použití, ale jen pro vývoj.

Nastavení zabezpečení si můžete zkontrolovat na hlavní stránce běžícího serveru http://localhost/xampp/index.php v odkazu Security

Nastavení zabezpečení se provede jednoduchým příkazem

sudo /opt/lampp/lampp security

Postupně budete poptávání pro zadání hesla pro přístup ke stránkám, uživatele pma pro phpMyAdmin, uživatele root pro MySQL a nastavení hesla uživatel nobody pro FTP. Po aktualizaci stránky by měly být všechny statusy zelené Secure.

Odinstalace

Pro odinstalaci stačí použít pouze příkaz.

sudo rm -rf /opt/lampp

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1