záchrana_dat

Záchrana dat

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

Takže jste zjistili, že vám stávkuje disk nebo fleška, a máte na nich přitom důležitá data? Tak je tedy zkusíme obnovit…

Neobratnou manipulací může dojít k úplné ztrátě dat. Pokud máte na disku opravdu důležitá data, svěřte opravu specializované firmě.

Proč to nefunguje?

Než začnete zachraňovat data, zkontrolujte, jestli je problém hardwarového původu, tj. jestli je datové médium nebo mechanika poškozené.

 • spusťte Diskový nástroj a zkontrolujte SMART data
 • nebo si projděte záznamy systému (logy), třeba /var/log/syslog, jestli tam vidíte chyby týkající se daného disku (/dev/sdb I/O error apod.)

Pokud je disk poškozen, je dobré si nejprve udělat kopii disku, protože snahou zachraňovat data z poškozeného média můžeme přijít o další data (disk je příliš namáhán a má tendenci selhávat). Data se pak dají zkopírovat z obrazu (kopie) disku.

Vytvoření kopie celého disku nebo oddílu: ddrescue.

Pokud nemáte dost volného místa na funkčním disku pro kopii nebo chyba není hardwarového původu, můžete pracovat přímo s diskem samotným.


V dalším textu se budou používat tato označení (vždy uvedeno jen jako příklad):

 • /dev/sdb - fyzicky připojený disk, označuje celý disk (včetně všech oddílů)
 • /dev/sdb2 - 2. oddíl na disku /dev/sdb
 • sdb.img - obraz (image) disku /dev/sdb, uložený jako soubor na funkčním disku
 • sdb2.img - obraz oddílu /dev/sdb2, uložený jako soubor na funkčním disku

Disk se vůbec nepřipojí

Pokud po všech snahách o připojení disku nevidíte svá data, zkuste se na disk podívat přes TestDisk. TestDisk jde spustit bez parametrů, a pak vyhledá všechny dostupné disky

sudo testdisk

anebo jej lze použít přímo na vytvořený obraz

sudo testdisk sdb.img
# nebo pro oddíl
sudo testdisk sdb1.img

TestDisk

Pokud poznáváte oddíly, k nimž jste předtím ztratili přístup, dejte je pomocí TestDisku obnovit. Pokud vůbec nevidíte disk jako takový, zkontrolujte připojení disku, nastavení v BIOSu, USB kabel apod.

Vidím oddíly, ale ne data

Zkuste nejdříve opravit souborový systém (FAT, ext4 apod.) na daném oddíle. Pokud opravujete přímo na disku, můžete použít

U obrazu je to trochu složitější.

Připojte obraz na /dev/loop0

sudo losetup /dev/loop0 sdb1.img

a pak zkontrolujte pomocí GParted nebo fsck

gksudo gparted /dev/loop0
# nebo
sudo fsck -fv /dev/loop0

Pokud proběhla oprava bez chyb, zkuste připojit opravený oddíl na /mnt

sudo mount /dev/loop0 /mnt

V adresáři /mnt pak najdete obsah oddílu, který můžete prohlížet a kopírovat.

Po ukončení práce odpojte

sudo umount /mnt
sudo losetup -d /dev/loop0

Najděte začátek oddílu v obraze disku a připojte ho. Pak ho můžete zkontrolovat viz kontrola oddílu výše.

$ sudo fdisk -lu sdb.img
...
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
...
 Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
sdb.img1  *     56   6400000   3199972+  c W95 FAT32 (LBA)

Ve výpise najděte velikost sektoru - Sector size, zde (a většinou) 512 bytů, a začátek oddílu (sloupec Start), zde 56. Začátek 1. oddílu na „disku“ sdb.img je tedy na 56 * 512 = 28672.

Připojte oddíl pomocí parametru -o (offset)

sudo losetup -o 28672 /dev/loop0 sdb.img

a dále viz postup výše.

Stále nevidím data nebo důležité soubory

Nastupuje program PhotoRec, mladší bratr TestDisku, který umí obnovit smazané i poškozené soubory, ale bohužel už ne jejich názvy.

Lze ho použít přímo na disk nebo jeho obraz podobně jako u TestDisku.

PhotoRec

R-linux - Obnova souborů v grafickém prostředí. Data jsou pěkně členěna v různých složkách podle typu přípony.

Extundelete - Obnova souborů z ext3/ext4 filesystému včetně jejich názvů.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
 • autor: 127.0.0.1