akcelerované_prostředí:kwin

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

akcelerované_prostředí:kwin [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== KWin ======
 +{{:kubuntu.png}} **KWin** je výchozím správcem oken v pracovním prostředí KDE (výchozí prostředí v Kubuntu) a od jeho (KDE) verze čtyři poskytuje zajímavé [[Akcelerované prostředí|grafické efekty]]  ne nepodobné konkurenčnímu kompozitnímu správci [[Compiz Fusion]].
  
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:settings.png}} Přejděte do **Nastavení systému → Pracovní plocha → Efekty na ploše**
 +
 +====== Nastavení ======
 +
 +===== Aktivace efektů =====
 +
 +Pokud je váš počítač a systém dostačující pro provoz efektů, měly by být spuštěny automaticky. Pokud tomu tak není, stačí zatrhnout **Povolit efekty plochy** na kartě **Obecné**.
 +
 +
 +{{ .:kwin-nastaveni1.png?500 }}
 +
 +
 +===== Výběr efektů =====
 +
 +Povolovat jednotlivé efekty můžete na kartě **Všechny efekty** - stačí je zatrhnout a poté je pomocí **Použít** aktivovat.
 +
 +
 +{{ .:kwin-nastaveni2.png?500 }}
 +
 +
 +===== Hrany obrazovky =====
 +
 +Některé efekty nemusíte aktivovat pomocí klávesových zkratek, ale pouhým najetím myší na některou z hran nebo rohů pracovní plochy. Toto chování můžete nastavit na kartě **Hrany obrazovky**.
 +
 +
 +{{ .:kwin-nastaveni3.png?500 }}
 +
 +
 +Efekty můžete přiřazovat pravým kliknutím na červený čtvereček na obrázku. Zelená barva značí, že k dané části hrany obrazovky je již nějaký efekt přiřazen.
 +
 +
 +====== Efekty ======
 +
 +===== Pastva pro oči =====
 +
 +==== Sníh ====
 +
 +
 +{{ .:snih.png?500 }}
 +
 +
 +=== Použití ===
 +
 +  * **Ctrl + Meta + F12** → aktivuje/vypíná sněžení
 +
 +===== Správa oken =====
 +
 +==== Přepínání oken ====
 +
 +Různé grafické efekty pro přepínání mezi okny aplikací pomocí klávesové zkratky **Alt + Tab**. Z níže uvedených efektů může být aktivní pouze jeden, pokud povolíte více efektů, použije se ten, který byl aktivován jako první.
 +
 +=== Filmový pás ===
 +
 +
 +{{ .:filmovy-pas.png?500 }}
 +
 +
 +=== Kartotéka ===
 +
 +
 +{{ .:kartoteka.png?500 }}
 +
 +
 +=== Přehlídka oken ===
 +
 +
 +{{ .:prehlidka-oken.png?500 }}
 +
 +
 +==== Prezentace oken ====
 +
 +Vyrovná jednotlivá okna aplikací na ploše a umožní vybrat si mezi nimi.
 +
 +
 +{{ .:prezentace-oken.png?500 }}
 +
 +
 +=== Použití ===
 +
 +  * **Ctrl + F9** → zobrazí okna z aktuální plochy
 +  * **Ctrl + F10** → zobrazí okna ze všech ploch
 +
 +==== Mřížka plochy ====
 +
 +Vyrovná jednotlivé virtuální plochy do mřížky.
 +
 +
 +{{ .:mrizka-plochy.png?500 }}
 +
 +
 +=== Použití ===
 +
 +  * **Ctrl + F8** → zobrazí mřížku plochy
 +
 +==== Plochy na kostce ====
 +
 +KDE verze klasické "kostky" určené pro přepínání mezi virtuálními plochami. Kromě kostky je možné zobrazovat plochy i na válci nebo kouli.
 +
 +
 +{{ .:kwin-kostka.png?500 }}
 +
 +
 +=== Použití ===
 +
 +  * **Ctrl + F11** → zobrazí mřížku plochy
 +
 +===== Vzhled =====
 +
 +==== Značkovač ====
 +
 +Umožňuje kreslit po pracovní ploše.
 +
 +
 +{{ .:znackovac.png?500 }}
 +
 +
 +=== Použití ===
 +
 +  * **Shift + Meta + myš** → kreslení tažením myší
 +  * **Shift + Meta + F11** → smazání kresby
 +
 +===== Zaměření =====
 +
 +==== Ztmavit neaktivní ====
 +
 +Ztmavení neaktivních oken.
 +
 +
 +{{ .:ztmavit.png?500 }}
 +
 +
 +===== Zpřístupnění =====
 +
 +==== Lupa ====
 +
 +Přiblížení částí obrazovky a obsahu oken.
 +
 +
 +{{ .:kwin-lupa.png?500 }}
 +
 +
 +=== Použití ===
 +
 +  * **Meta + 0** → normální velikost
 +  * **Meta + =** → přiblížit
 +  * **Meta + -** → oddálit
 +
 +===== Další efekty =====
 +
 +Zde vypsané efekty nejsou zdaleka všechny, některé "základní" efekty jsou povolené už v základním nastavení. Patří sem například obligátní průhlednost, stíny pod okny nebo efekty při minimalizaci oken.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://kde.org|Domovská stránka programu]] {{:en.png}}
 +  * [[http://www.linuxexpres.cz/software/kde4-3d-desktop-a-jeho-efekty|KDE4 3D desktop a jeho efekty]] {{:cz.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)