bash_pokračování

Bash pokračování

Bash pokračování navazuje na Bash úvod a seznámí Vás s pokročilými technikami skriptovacího jazyka Bash. V této části se dozvíte jak používat proměnné a řídící struktury. Také budete schopni napsat své první jednoduché skripty.

Diakritika

U programování skriptů nepoužívejte diakritiku pro názvy proměnných či funkcí. Na výstupu čeština nevadí, ale u proměnných může způsobovat problémy.

Způsob zápisu

Doporučuji používat následující způsob: \

 • na jednotlivý řádek souboru = jeden řádek kódu
 • nad každý řádek kódu = jeden řádek komentáře, v počátcích Vám to hodně pomůže

Pokud chcete na jeden řádek napsat více příkazů, oddělte jej středníkem ; !

Sudo

Tento magický příkaz slouží k tomu, abyste se svým účtem mohli vykonávat úkony, které může pouze správce. Je to velká výhoda, protože kdyby tento příkaz neexistoval, mohli byste si nedopatřením smazat třeba celý systém.

Pokud při vykonávání programů narazíte na Access Denied nebo Přístup odepřen jedná se o to, že vstupujete do oblasti, kde platí jenom Sudo.

Přístup odepřen může také nastat, pokud máme např. instalujeme balík do systému a chceme jinším programem přistupovat do správy balíků. První proces si totiž zablokuje přístup pro svou činnost a dalšími programy se tam dostanete až po dokončení tohoto procesu.

U Sudo platí také následující věc: Pokud nevíte co děláte nebo si nejste jistí, raději se poraďtě někde na internetu než se do toho pustíte. Radši třikrát měřit než jednou špatně řezat. Největší zkázu tento příkaz provede u rekurzivního mazání rm -fr / ! Pokud na to narazíte na internetu, tak to berte pouze jako vtípek, protože tento příkaz Vám zformátuje celý disk !

Komentáře

V Bashi se komentáře označují znakem mřížky #, všechno za tímto znakem je ignorováno a slouží to především k tomu, abyste ve velkém kusu kódu věděli co dělá která část.

Doporučuji používat hodně komentářů, lépe se pak hledají chyby.

Příprava skriptu

Nyní Vám poradím jak si začít psát vlastní skript.\

 • Pokud máte otevřen terminál, vytvořte si nový soubor touch skript.sh. Tento soubor můžete také vytvořit přes Geany → Uložit jako. Koncovka .sh značí že se jedná o skript, nezáleží na ní, ale jedná se nám o zpřehlednění skriptu od ostatních programů pomocí koncovky.
 • Nyní si spusťte libovolný editor pro úpravu textu. Doporučuji používat Geany nebo Vim.
 • Jako první řádek každého bashové skriptu musí být následující řádek:
#!/bin/bash

* To pak říká interpretu jazyka Bash to, že se jedná o skript.

 • Nyní soubor uložte, musíme mu nastavit příznak spustitelnosti, aby se dal spouštět.
 • To proveďte v konzoli přes příkaz:
chmod +x skript.sh

* A tento skript budeme v konzoli spouštět takto:

./skript.sh

* Skript by se měl spustit a ukončit bez chyb, pokud vše dopadlo jak má, skript je připraven.

 • Nyní budete všechny Vaše kusy kódy a příkazy psát od druhého řadku dolů.

Pokud jsou na této stránce někde kusy kódu a chybí tam hlavička #!/bin/bash, tak se počítá s tím, že je napsána na prvním řádku.

Proměnné

Pro uchování dat používá každý programovací jazyk proměnné a Bash není výjimkou. Proměnné v Bashi nemají svůj datový typ, proto se do nich dá ukládat cokoliv. Mají pevně definovanou syntax: \

promenna=obsahPromenne

Deklarace je pouze alokování proměnné a definice je přiřazení hodnoty do této proměnné.

Dbejte na to, abyste používali proměnné, které mají již nějakou hodnotu !

Proměnná se skládá ze svého názvu a obsahu.\ Název může obsahovat písmena a čísla (nesmí začínat číslem !), které vystihují to, jakých bude proměnná nabývat hodnot Obsah může být cokoliv, textový řetězec, číslo nebo výstup programů\

Pomocí následující příkladů Vám demonstruji použití proměnných: \

 # definice promenne s deklaraci
promenna="ahoj svete"
 # promennou vypiseme pres echo
echo "$promenna"
 # ekvivalentni vypis je take takto, vsimnete si jak ji obteka text
echo "data:${promenna}:data"
 # promenna muze take nest obsah prikazu, používáme speciální uvozovky ``
promenna2=`ls`
 # vypiseme promenna2
echo "$promenna2"
 # ukazka prepsani promenne
pom="ahoj"
pom="nazdar"
pom="cau"
 # toto vypise cau, protoze je to posledni vec co se priradila do promenne pom
echo "$pom"

Read

Read je příkaz pro získání dat od uživatele.\ Syntaxe: \

read PROMENNA

Následující příkaz mluví za vše: \

echo -n "Zadejte svuj vek: "
read vek
echo "Vas vek je $vek"

Do proměnné vek je uložen vstup od uživatele a následně vypsán.

If

If je řídící struktura, která slouží k rozhodovací podmínce jestli něco platí či neplatí dělej.\

Syntaxe: \

 # Jednoduchý If
if [ podmínka ] ; then
  kus kódu, který se vykoná pokud platí podmínka
fi

 # Složený If
if [ podmínka ] ; then
  kus kódu, který se vykoná pokud platí podmínka
else
  kus kódu, který se vykoná pokud neplatí podmínka
fi

 # Složený If s dalším If
if [ podmínka ] ; then
  kus kódu, který se vykoná pokud platí podmínka
elif [ podmínka2 ] ; then
  kus kódu, který se vykoná pokud platí podmínka2
fi

Příklad: \

pom="2"
if [ ! "$pom" -eq "2" ] ; then
  echo "Neni to cislo dva"
else
  echo "Je to cislo dva"
fi

Podmínky můžou být následující: \

 • Řetězce:
 • $promenna délka řetězce je nenulová
 • -z $promenna délka řetězce je nulová
 • „$promenna“ = „$promenna2“ řetězce jsou shodné
 • „$promenna“ != „$promenna2“ řetězce jsou různé
 • Čísla:
 • „$promenna“ -eq „$promenna2“ čísla jsou shodná
 • „$promenna“ -ne „$promenna2“ čísla jsou rozdílná
 • „$promenna“ -le „$promenna2“ promenna1 ⇐ promenna2
 • „$promenna“ -lt „$promenna2“ promenna1 < promenna2
 • „$promenna“ -ge „$promenna2“ promenna1 >= promenna2
 • „$promenna“ -gt „$promenna2“ promenna1 > promenna2
 • Soubory:
 • „$promenna“ -ef „$promenna2“ soubory sdílí stejný i-uzel
 • „$promenna“ -nt „$promenna2“ první soubor je novější než druhý
 • „$promenna“ -no „$promenna2“ první soubor je starší než druhý
 • -e „$promenna“ soubor existuje
 • -d „$promenna“ soubor je adresář
 • -f „$promenna“ soubor je obyčejný soubor
 • -L „$promenna“ soubor je symbolický odkaz
 • -w „$promenna“ soubor je zapisovatelný
 • -x „$promenna“ soubor je spustitelný

Pokud před výraz napíšu vykřičník !, celý výraz se neguje. Takže pokud mám např. -e soubor že testuje jestli soubor existuje, tak ! -e soubor testuje jestli soubor neexistuje !

Podmínky se dají spojovat do jedné přes operátor && log. AND a || log. OR.\ Abych to vysvětlil matematicky, tak && znamená a současně. Takže musí platit všechny podmínky, aby byla splněna výsledná podmínka. Místo toho || znamená nebo, takže stačí aby platila jedna z podmínek.\ Způsob zápisuje je dvojí: \

if [ -e "$pom" ] && [ -e "$pom2" ] || [ -e "$pom3" ] ; then ...

Testuje jestli současně platí test existence souborů v proměnných pom a pom2. Tyto soubory musí oba existovat aby platila podmínka. Pokud jeden neexistuje, podmínka nikdy platit nebude. V tomto případě je třetí podmínka zbytečná.

Druhý styl je ve výsledku stejný jako u prvního, ale způsob zápisu mně příjde elegantnější:

-o znamená nebo, ||, OR
-a znamená a současně, &&, AND
if [ -e "$pom" -a -e "$pom2" -o -e "$pom3" ] ; then ...

Switch

Switch je takový rozsáhlejší If.

case "$USER" in # promenna $USER
 root | honza ) # hodnoty: root nebo fuky
  echo "Ahoj Honzíku"
  ;;
 * ) # vsechno ostatni moznosti
  echo "Ahoj uživateli"
  ;;
esac

While

While patří k cyklům.

while [ "1" = "1" ] # cyklus vcetne podminky
do # smycka po done, co se neustale opakuje, dokud plati podminka
  #echo
  echo "Dalsi slovo <enter>, konec <:exit>"
  echo -n "Vase volba: "
  read data
  if [ "$data" = ":exit" ] ; then
   break # break slouzi k vlastnimu ukonceni cyklu a pokracovani dal, v toku programu
  fi
done # konec cyklu

For

For patří k posledním zástupcům cyklů. Používáme jej tehdy, když chceme zajistit nějaký určitý (i neurčitý) počet opakování bloku příkazů.

for i in {1..5} # promenna i bude v rozsahu 1 az 5
do # 5x se provede tento blok
  echo "Promenna i = $i"
done

# Jina syntaxe = stejny efekt
for (( i=1; i<=5; i++ ))
do
	echo "Promenna i = $i"
done

Funkce

Funkce se v bashi mají syntax:

function nazevFunkce {
  # prikazy pro provedeni funkce
}

Funkce se poté ve skriptu volá takto:

nazevFunkce

Závěr

Tohle je pouze základní přehled nástrojů bashe a jeho použití ve vlastních skriptech. Pro lepší pochopení a naučení se dělání vlastních skriptů, zkuste si podle návodu používat mnou vytvořené skripty.

Odkazy

 • Odkaz na cs.wikibooks.org, kde je krátký návod na Bash
 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1