bezpečnost:firewall:gufw

GUFW

GUFW je grafická nadstavba k nástroji UFW, který slouží k nastavení pravidel pro firewall v Ubuntu. GUFW je díky grafickému prostředí vhodný i pro méně zkušené uživatele.

Instalace

Nainstalujte balík gufw.

Spuštění

GUFW spustíte z nabídky Systém → Správa → Firewall Configuration.

Použití

Firewall je v základním nastavení vypnut, proto ho musíte napřed zapnout pomocí zatržítka Povoleno v levé horní části okna.

Pod touto volbou máte možnost z rozbalovací nabídky vybrat, jak bude systém nakládat s příchozím síťovým přenosem. Standardně je předvoleno Zakázat, kromě toho můžete vybrat Povolit nebo Zahodit.

Jak Zakázat, tak Zahodit všechen příchozí přenos zakazuje - jediný rozdíl je v tom, jak bude počítač reagovat. V prvním případě protistraně slušně odpoví, že přenos je blokován firewallem. V případě druhém prostě všechno ignorovat a „dělat mrtvého brouka“.

Ve spodní části okna pak máte možnost sledovat nastavovat jednotlivá speciální pravidla pro firewall.

Pomocí přidávání/odebírání pravidel si můžete přizpůsobit firewall přímo na míru. Kliknutím na tlačítko Přidat v pravé dolní části okna spustíte dialog pro přidávání nových pravidel.

Předpřipravené

Na kartě Předpřipravené můžete povolovat/zakazovat síťový přenos buď přímo podle jednotlivých služeb (ftp, http, ssh…), nebo dokonce podle programů.

Jednoduché

Na kartě Jednoduché můžete povolovat/zakazovat síťové přenosy podle služby nebo portu.

Předpřipravené

Na kartě Pokročilé můžete nastavovat už mnohem pokročilejší pravidla - například zakazovat/povolovat síťové přenosy přes některý port (rozsah portů) jen pro určitou IP adresu apod.

Odstranění pravidel

Jednou přidaná pravidla máte možnost opět odebrat z hlavního okna aplikace - vyberte řádku s pravidlem, které chcete odstranit a proveďte pomocí tlačítka Odstranit v pravé dolní části okna.

Odstranění

Odeberte balík gufw.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1