bezpečnost:sbackup

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bezpečnost:sbackup [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== SBackup ======
  
 +**SBackup** je jednoduchý program pro [[:Záloha a obnova systému|zálohování]]. Umožňuje pravidelné automatické zálohování celého systému nebo vybraných souborů, inkrementální zálohování,​ automatické mazání starých záloh a rychlou obnovu souborů.
 +
 +====== Instalace ======
 +{{:​apt.png}} [[:​Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​sbackup|sbackup]].
 +
 +Starší verze 0.10.5 je ke stažení [[http://​cz.archive.ubuntu.com/​ubuntu/​pool/​universe/​s/​sbackup/​sbackup_0.10.5ubuntu2_all.deb|zde]].
 +
 +====== Použití ======
 +===== Nastavení zálohování =====
 +{{:​settings.png}} Nastavení zálohování se provádí v menu **Systém → Správa → Simple Backup Config**, případně příkazem ''​simple-backup-config''​ spuštěným [[:Root sudo|jako root]].
 +
 +==== General ====
 +{{:​settings.png}} V záložce //General// je možné nastavit **typ zálohy**:
 +  * //Use recomended backup settings// - každý den vytvoří inkrementální (rozdílovou) zálohu konfiguračních a uživatelských souborů, každý týden vytvoří úplnou zálohu.
 +  * //Use custom backup setting// - vytváří zálohy podle nastavení.
 +  * //Manual backups only// - pouze ruční zálohy.
 +
 +{{ .:​simple-backup-config-general.png }}
 +
 +==== Include ====
 +{{:​folder.png}} Zde je možné nastavit **soubory**,​ které se mají zálohovat.
 +
 +{{ .:​simple-backup-config-include.png }}
 +
 +==== Exclude ====
 +{{:​clear.png}} V záložce //Exclude// se vybírají soubory, které se **nemají zálohovat**. Ve výchozím nastavení např. o dočasné soubory, uložené miniatury a velké multimediální soubory.
 +
 +{{ .:​simple-backup-config-exclude.png }}
 +
 +==== Destination ====
 +{{:​remote.png}} Zde se nastavuje **cíl zálohování**. Ve výchozím nastavení se zálohuje do adresáře ''/​var/​backup'',​ který je k tomuto účelu primárně určen. Program umí zálohovat do libovolné složky, případně na FTP či SSH server. V cílovém adresáři by mělo být dostatek místa, zálohy mohou být objemné.
 +
 +{{ .:​simple-backup-config-destination.png }}
 +
 +==== Time ====
 +{{:​cron.png}} SBackup umožňuje detailní **nastavení času**, kdy se má zálohování provádět. Můžete zvolit jednoduché denní, týdenní či měsíční zálohování,​ případně můžete nastavit přesný čas spuštění zálohování. Také můžete automatické spuštění vypnout a zálohy spouštět pouze ručně.
 +
 +Dále se zde nastavuje četnost plných záloh. Všechny zálohy mezi plnými zálohami budou inkrementální.
 +
 +{{ .:​simple-backup-config-time.png }}
 +
 +==== Purging ====
 +{{:​clear.png}} V záložce //Purging// je možné nastavit **automatické mazání starých záloh**. Můžete vybrat obyčejné smazání záloh starších než zadaný počet dní nebo vybrat logaritmický algoritmus uchovávání záloh. Při tomto nastavení se uchovává jedna záloha z minulého dne, jedna z minulého týdne, měsíce, roku.
 +
 +{{ .:​simple-backup-config-purging.png }}
 +
 +===== Zálohování =====
 +{{:​save.png}} Pokud jste v nastavení vybrali **automatické zálohování**,​ zálohy se budou provádět automaticky bez zásahu uživatele v zadaných intervalech.
 +
 +{{:​launcher.png}} Manuální zálohu je vždy možné provést v menu **Systém → Správa → Simple Backup Config** vybráním **Backup Now**.
 +
 +===== Obnova ze zálohy =====
 +{{.:​sbackup-restore.png}} **Obnovení ze zálohy** je možné provést pomocí nástroje, který se spouští v menu **Systém → Správa → Simple Backup Restore**, případně příkazem ''​simple-restore-gnome''​ spuštěným [[:Root sudo|jako root]]. Zde vyberete zálohu a v ní obsažený adresář, který chcete obnovit a kliknete na tlačítko **Restore**. Také můžete využít tlačítko **Restore As**, které umožní obnovení do jiného adresáře než původního.
 +
 +
 +{{ .:​simple-restore-gnome.png }}
 +
 +
 +{{:​terminal.png}} Další možností je použít příkaz ''​srestore.py'',​ pomocí kterého můžete soubory obnovit v [[:​terminálu]].
 +
 +====== Počeštění (starší verze 0.10.x) ======
 +Překlad programu již delší dobu existuje, ale ještě se nedostal do distribuce. Proto pokud chcete používat program v češtině, stáhněte si z [[http://​sbackup.webzdarma.cz|této stránky]] soubor s lokalizací a uložte jej do /​usr/​share/​locale/​cs/​LC_MESSAGES/​.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​sbackup.wiki.sourceforge.net|Domovská stránka programu]]
 +
 +{{page>​úpravy/​aktualizace}}
 +
 +{{page>​úpravy/​konvence}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)