bootovací_parametry

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
bootovací_parametry [2012/07/16 15:10]
Ubuntu vytvořeno
bootovací_parametry [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Bootovací parametry ======
  
 +{{.:ubuntu.png}} Start Ubuntu (tedy tzv. bootování), ať už se jedná o LiveCD nebo nainstalovaný systém, se skládá z mnoha různých kroků a nejedná se o žádnou jednoduchou záležitost. Různé parametry a "způsoby" startu systému můžete ovládat pomocí tzv. //bootovacích parametrů//. Tato změna se může hodit v případě, že systém zamrzá při pokusu o instalaci, nebo když se nedaří spustit již nainstalované Ubuntu, ale i v dalších případech.
 +
 +{{.:documentation.png}} Jak již bylo řečeno, //bootovací paramery// můžete měnit jak v nainstalovaném systému, tak při spuštění instalačního CD. Tento návod je rozdělen podle toho, kdy a kde potřebujete tyto parametry měnit.
 +
 +  * [[#Změna bootovacích parametrů při instalaci|Změnit bootovací parametry při instalaci]]
 +  * [[#Dočasná změna bootovacích parametrů pro nainstalovaný systém|Změnit bootovací parametry dočasně pro nainstalovaný systém]]
 +  * [[#Trvalá změna bootovacích parametrů pro nainstalovaný systém|Změnit bootovací parametry pro nainstalovaný systém trvale]]
 +
 +Na [[#Základní bootovací parametry|konci návodu]] pak naleznete samotné nejpoužívanější //bootovací parametry//.
 +
 +
 +====== Změna bootovacích parametrů při instalaci ======
 +
 +Při instalaci Ubuntu se setkáte s tou nebo podobnou obrazovkou
 +
 +
 +{{ .:bootovaci_obrazovka.png }}
 +
 +
 +Stiskem klávesy **F6** vyvoláte nabídku **Další možnosti**. Obrazovka se vám změní - přibude řádek s možností měnit bootovací parametry
 +
 +
 +{{ .:bootovaci_obrazovka2.png }}
 +
 +
 +K přidání nebo odebrání jednotlivých parametrů stačí jediné - prostě je připište nebo naopak smažte ze zobrazené řádky. Nové parametry připisujte pouze nakonec řádky a nezapomeňte mezi nimi dělat mezery. Jakmile skončíte, k pokračování spouštění se zadanými parametry použijte **Enter**.
 +
 +Příklad upraveného řádku s přidaným parametrem //vga=771//
 +
 +
 +{{ .:bootovaci_obrazovka3.png }}
 +
 +
 +
 +====== Dočasná změna bootovacích parametrů pro nainstalovaný systém ======
 +
 +{{.:info.png}} Tyto instrukce jsou platné pouze za předpokladu, že používáte zavaděč [[GRUB]] (v Ubuntu jako výchozí).
 +
 +Pokud máte na počítači nainstalováno více operačních systémů, jste již na nabídku zavaděče Grub zvyklí. Pokud ale máte Ubuntu jako jediný systém, nabídku Grubu se nezobrazuje. V tomto případě vidíte při startu počítače zprávu, která vám umožňuje tuto nabídku pomocí klávesy **Esc** zobrazit.
 +
 +
 +{{ .:grub_esc.png }}
 +
 +
 +Nyní už by se vám měla zobrazit klasická nabídka zavaděče Grub
 +
 +
 +{{ .:grub_nabidka.png }}
 +
 +
 +Zvolte si řádek, který chcete upravit (pokud nevíte jaký, zvolte první) a pomocí klávesy **e** vyvolejte níže zobrazený dialog
 +
 +
 +{{ .:grub_edit1.png }}
 +
 +
 +Pomocí šipek se přesuňte na druhý řádek začínající slovem "kernel" a pomocí klávesy **e** vyvolejte dialog, který vám tento řádek umožní editovat.
 +
 +
 +{{ .:grub_edit2.png }}
 +
 +
 +Nyní už jen na konec řádky přidejte (případně odeberte) potřebné parametry (na screenshotu můžete vidět přidaný parametr ''vga=771''). Jakmile skončíte potvrďte změny klávesou **Enter** a poté pomocí klávesy **b** spusťte Ubuntu se zdanými parametry.
 +
 +
 +
 +====== Trvalá změna bootovacích parametrů pro nainstalovaný systém ======
 +
 +{{.:info.png}} Tyto instrukce jsou platné pouze za předpokladu, že používáte zavaděč [[GRUB]] (v Ubuntu jako výchozí).
 +
 +Pro trvalou změnu bootovacích parametrů je potřeba editovat konfigurační soubor zavaděče [[GRUB]].
 +
 +Před touto změnou je vhodné si současné nastavení zavaděče zálohovat. Například [[Terminál|příkazem]]
 +
 +<code>
 +sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.`date +~%b-%d-%Y~%T`
 +</code>
 +který vedle stávajícího souboru vytvoří jeho zálohu se stejným jménem opatřenou navíc časem vytvoření.
 +
 +Samotnou editaci souboru provedete například pomocí [[Terminál|příkazu]]
 +
 +<code>
 +gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 +</code>
 +V otevřeném souboru nalezněte řídku začínající ''# kopt='', na její konec přidejte potřebné parametry a soubor uložte.
 +
 +Nakonec už jen tímto [[Terminál|příkazem]] aktualizujte nabídku zavaděče
 +
 +<code>
 +sudo update-grub
 +</code>
 +
 +====== Základní bootovací parametry ======
 +
 +
 +===== Parametry jádra =====
 +
 +|**Parametr**|**Účinek**|
 +|vga=xxx|Nastaví rozlišení [[http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_framebuffer|framebufferu]] na xxx. Pro seznam povolených rozlišení navštivte [[http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_Extensions#Linux_video_mode_numbers|wikipedii]]|
 +|acpi=off NEBO noacpi|Tento parametr zcela zakáže systém ACPI. Může být vhodné pokud váš počítač nepodporuje ACPI nebo se domníváte, že jeho podpora způsobuje problémy (náhodné restarty nebo zamrzání počítače).|
 +|acpi=force|Povoluje podporu ACPI i v případě, že jej BIOS vašeho počítače nepodporuje.|
 +|pci=noacpi NEBO acpi=noirq|Tyto parametry zakazují PCI IRQ routing|
 +|pci=acpi|Tento parametr aktivuje PCI IRQ routing|
 +|acpi=oldboot|Zakazuje téměř celé ACPI, ponechává jen ty součásti, které jsou potřebné pro zavádění systému.|
 +|acpi=ht|Zakazuje téměř celé ACPI, ponechává jen ty součásti, které jsou potřebné podporu hyper threading.|
 +|noapic|Zakazuje "Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC)".|
 +|nolapic|Zakazuje "local APIC".|
 +|apm=off NEBO noapm|Zakazuje pokročilou správu napájení.|
 +|xforcevesa|Vynucuje start grafického prostředí s ovladačem VESA.|
 +
 +===== Initrd break points =====
 +
 +Tyto parametry pozastavují načítání systému v určitých místech.
 +
 +|**Parametr**|**Pozastavení**|
 +|break=top|Před spuštěním jakýchkoli skriptů.|
 +|break=modules|Před načítáním modulů.|
 +|break=mount|Před připojením kořenového adresáře.|
 +
 +===== Parametry instalátoru =====
 +
 +Tyto parametry se používají při instalaci systému a jsou předávány přímo instalátoru nebo spouštěcím skriptům.
 +
 +
 +|**Parametr**|**Účinek**|
 +|debian-installer/framebuffer=false|Zakáže framebuffer.|
 +|hw-detect/start_pcmcia=false|Nespouští PCMCIA.|
 +|netcfg/disable_dhcp=true|Vynucuje statické nastavení sítě (zakazuje DHCP).|
 +|bootkbd=uk|Nastavuje rozložení klávesnice. Použijte dvoupísmenný kód země.|
 +|locale=cz_CZ|Nastavuje jazyk instalátoru|
 +
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[https://help.ubuntu.com/community/BootOptions|Originál návodu]] {{.:en.png}}
 +
 +{{page>Úpravy/Aktualizace}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)