cedega

Návod je na smetišti! Znamená to, že je zastaralý, a může být více ke škodě než k užitku. Pokud máte zájem, můžete se ho ujmout a přepsat ho do aktuální platné podoby. Vývoj programu byl ukončen. Pro informace o možnosti spouštění Windows programů v Ubuntu, navštivte stránku Wine.

Cedega umožňuje hrát pod Linuxem mnohé oblíbené hry pro Windows, které se vám nepodařilo zprovoznit ve Wine (většinou jde o hry využívající DirectX), jako jsou např. Battlefield 2 nebo Half-Life 2. Mnoho OpenGL her a i některé DirectX hry by měly jet bez problémů i ve Wine, z něhož Cedega vychází.

Získání Cedegy

Musíte se zaregistrovat zde, ověřit svůj účet na E-mailu a přihlásit se. Teď se řiďte podle obrázků:

Cedega

Cedega

A nyní si vyberte, kolika-bitový máte systém.

Jak Cedegu instalovat

Balíček poklepáním nainstalujte. Po instalaci .deb balíčku jděte do Aplikace → Hry → GameTree Linux. Vyběhne vám uvítací obrazovka.

Instalování hry za použití Cedegy

Zjistěte umístění spustitelného instalátoru a nainstalujte hru za použití:

cedega  /media/cdrom/setup.exe

Předpokládá se, že váš cdrom je připojen na /media/cdrom a název instalátoru je setup.exe

Během instalace může dojít ke grafickým chybám. Ty obvykle nejsou na závadu.

Máte-li na disku dost místa, můžete okopírovat obsah každého CD do Transgaming_Drive ve svém adresáři. V tom případě nebudete mít problém s vyměňováním CD.

cd ~/TransGaming_Drive

Vyhledejte správný instalátor a instalujte hru za použití:

cedega setup.exe

Instalátor je třeba spustit s parametrem -monitor-cdrom-eject , a pak můžete zmáčknout tlačítko vysunout na vaší CD-RW nebo DVD mechanice a disk se odpojí a vysune automaticky.

Opatrně s tímto parametrem na systémech s flash disky.

Hraní her pomocí Cedegy

Jsou tři způsoby, jak spustit již nainstalovanou hru.

Některé hry během instalace vytvoří na ploše zástupce. Chcete-li zadat zvláštní parametr pro Cedegu nebo pro hru, editujte zástupce na ploše.

Některé hry přidávají zástupce do menu aplikací. Prostě klikněte na menu Aplikace a jděte na TransGaming → Programs a tam na název hry/výrobce a vyberte zástupce hry. Chcete-li pro Cedegu či pro hru zadat zvláštní parametr, editujte položku v menu.

Přejděte do adresáře hry:

cd ~/.transgaming/c_drive/Program Files/[Adresář hry]

Spusťte hru:

cedega [wine parametry] hra.exe [parametry hry]

Parametry lze zadat jak pro Cedegu tak pro hru při použití terminálu.

Důležitá nastavení pro Cedegu jsou:

  • -bigexe: Tento parametr je vyžadován pro „velké“ spustitelné soubory. Typickým případem jsou instalátory demo verzí, které jsou zabalené do jednoho souboru.
  • -use-pthreads: Způsob, jak obejít použití pthreads. Tento parametr Cedega nastavuje automaticky, ale, vyskytnou-li se problémy, může být užitečné změnit nastavení pthreads. Hodnoty jsou yes nebo no (ano nebo ne).
  • -monitor-cdrom-eject: Umožní dotazy při vysouvání CD. Tento parametr je normálně vypnutý a typicky ho vyžadují jen některé vícediskové instalace.

Opatrně se zapínáním tohoto parametru na systémech s flash disky.

Hraní bez CD

Opravné balíky pro hraní bez CD můžete získat na adrese MegaGames.

Nastavení Cedegy

Chcete-li editovat nastavení Cedegy, otevřete ~/.transgaming/config ve svém oblíbeném textovém editoru. Další podrobnosti najdete v souboru Cedega_howto.txt.

Problémy

Chcete-li otestovat, zda vaše grafická karta podporuje OpenGL zadejte příkaz:

glxinfo | grep 'direct rendering'

výsledek bude „direct rendering:“

Bude-li to 'Yes' nebo 'Enabled' , pak OpenGL běží správně. Vypíše-li se jako 'no' nebo 'disabled' pak zkontrolujte nastavení 3D. Blíže viz 3D akcelerace.

Spusťte program glxgears:

glxgears

Objeví se okno se třemi rotujícími koly. Je-li 3D akcelerace pro vaši grafickou kartu správně zapnuta, pak zobrazený framerate by měl být více než 500 FPS, v původní velikosti okna. Zobrazí-li výstup méně než 500 FPS, pak byste měli znovu zkontrolovat nastavení 3D. Blíže viz 3D akcelerace.

Zjistěte, máte-li nainstalováno více knihoven:

locate libGL

To vám zobrazí všechny OpenGL knihovny ve vašem systému. Zvláště pozor, máte-li libGL jak v /usr/lib tak v /usr/X11R6/lib. Někdy jen softwarové Mesa OpenGL knihovny se nainstalují do /usr/X11R6/lib a hardwarově akcelerované ovladače se nainstalují jinam. Nedoporučujeme odstranit Mesa knihovny z /usr/X11R6/lib, jestli nepozorujete pomalé vykreslování ve hrách pod Cedegou.

Mnohé Windows hry používají ochranu proti kopírování, která vyžaduje, aby Cedega měla právo číst z CD-ROM mechaniky, stejně jako spouštět příkazy z přístupového bodu mechaniky. Změňte práva přístupu:

sudo chmod a+r [CD-ROM zařízení]
sudo chmod a+rx [CD-ROM přístupový bod]

Pro symbolicky připojená zařízení a změnu práv

ls -la [CD-ROM Device]

Za určitých okolností bude potřeba upravit váš /etc/fstab soubor, abyste zajistili, že všichni uživatelé mají přístup k CD-ROM mechanice.

Hry se vždy snaží změnit rozlišení vaší obrazovky, aby jim to vyhovovalo. Ujistěte se, že sekce 'Screen' ve vašem xorg.conf nebo XF86Config-4 souboru má několik možných rozlišení. Nejběžnější rozlišení jsou: 1600×1200, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480. Neběží-li hra přes celou obrazovku prověřte nastavení hry, abyste viděli, jaké rozlišení se pokouší použít a zjistěte, zda toto rozlišení je uvedeno v xorg.conf nebo v XF86Config-4 souboru.

Některé hry poběží lépe, bude-li váš X nastaven na 16 bit hloubku barev.

Máte-li problémy se zvukem, ujistěte se, že jste deaktivovali všechny zvukové servery nebo jiné aplikace, které by používaly zvuk, jako 'xmms'.

V některých systémech můžou být nastaveny kvóty pro adresář /home. Můžete mít problémy, budete-li instalovat hry a informace o volném místě bude nesprávná, nebo v systému nebude dost volného místa. Možná řešení:

  • vypněte kvóty
  • symbolicky odkažte na zařízení, kde je více volného místa

Jestli dostanete jen 15-30 fps

renice 17 -p `pgrep wineserver`

V glxgears obdržíte dobré výsledky, ale 3D test Cedegy zhavaruje a hry jsou pomalé. Nastavte proměnné prostředí:

export LIBGL_DRIVERS_PATH=/usr/X11R6/lib32/modules/dri/:/usr/lib32/:/usr/X11R6/lib/modules/dri/:
/usr/lib/
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1