dvd-ram

DVD-RAM

Médium DVD-RAM lze používat podobně jako DVD-RW. Médium tedy lze libovolně přepisovat, výrobci uvádějí minimálně 10000 přepisů, při pomalejší rychlosti až 100000. Je to ideální médium pro zálohování a přidávání souborů „za chodu“. Záznamy jsou uloženy v kružnicích a sektorech a připomínají tak způsob záznamu na pevném disku. Horší slučitelnost znamená, že jsou tyto disky méně vhodné pro záznam multimédií. Ideální jsou pro archivaci dat, životnost je uváděna minimálně na 30 let.

Lze využívat několik formátů souborů. Např. UDF, Ext2, Vfat a další.

Ověřeno v systému Ubuntu 9.10

Identifikace mechaniky DVD-RAM

Otevřete Terminál a zadejte

dmesg | grep writer

Funkční mechanika se projeví např. takto: (pokud máte víc mechanik, bude víc řádek)

sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray

a ještě

ls /dev/sr*

a uvidíte

/dev/sr0

Přípojná místa

Vytvoříme snadno , např.

sudo mkdir /media/dvdram0

Formáty DVD-RAM

Pokud je vám bližší formát Ext, zadejte v monitoru při vloženém médiu.

formát média

mkfs.ext2 /dev/sr0

a vyčkejte. Blikající kontrolka mechaniky znamená úspěšné vytváření formátu. Zapisují se tabulky a superbloky. Vypisují se údaje média. Může to trvat několik minut.

formát média

mkfs.ext3 /dev/sr0

úprava „fstab“

sudo gedit /etc/fstab

řádka úprav

/dev/sr0    /media/dvdram0  ext3 iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0

V monitoru zadejte

formát média

mkfs.vfat /dev/sr0

úprava „fstab“

sudo gedit /etc/fstab

řádka úprav

/dev/sr0    /media/dvdram0  vfat iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0

Zřejmě nejvhodnější formát, lze číst jak v linuxu tak i v současných windows.

UDF je výchozí formát pro DVD-RAM v Ubuntu.

Pro použití UDF formátu potřebujete nainstalovat doplněk - UDFtools.

Po shora uvedené identifikaci nastavte možnost zápisu do CD mechaniky:

sudo hdparm -r 0 /dev/sr0

a dále rychlý formát

sudo mkudffs --media-type=dvdram --utf8 /dev/sr0

médium připojte

sudo mount -t udf -o rw,noatime,async,users /dev/sr0 /media/dvdram0

ještě kontrola

sync

a odpojení

sudo umount /dev/sr0

a nyní již můžete využívat médium s formátem UDF pod právy správce.

windows.jpg Lze také přijít do Ubuntu s již naformátovaným médiem ze systému Windows.

Pokud je naformátováno na FAT32, bude třeba upravit soubor „fstab“

sudo gedit /etc/fstab

původní hodnota

/dev/sr0    /media/dvdram0  udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0

na hodnotu

/dev/sr0    /media/dvdram0  vfat,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0

Použití

K okamžitému a průběžnému zálohování. Vzhledem k vlastnostem média lze hovořit o dlouhodobé a spolehlivé možnosti archivace.

Možné problémy

Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr0,missing codepage or helper program, or other error.In some cases useful info is found in syslog - try

dmesg | tail or so

 • příčinou je neshoda formátu média a formátu uvedeného v souboru „fstab“ .
 • Náprava - v /etc/fstab změňte hodnotu UDF na hodnotu VFAT.

Odkazy

Ze světa zde Pro experimentátory v KDE zde

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
 • autor: 127.0.0.1