hardware:notebooky:asus_m51va

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

hardware:notebooky:asus_m51va [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Asus M51Va ======
  
 +{{:​laptop.png}} Tento návod je určen pro instalaci notebooku Asus M51Va.
 +
 +====== Instalace ======
 +Instalace Ubuntu 10.04 z %%LiveCD%% proběhla v pořádku.
 +
 +====== Hardware ======
 +===== Plně funkční =====
 +  * Síťová karta
 +  * Wi-Fi - v případě problémů [[:​Instalace programů|nainstalujte]] balík %%linux-backports-modules-wireless-<​distro>​-generic%%
 +
 +
 +Jakmile zapnete wi-fi přepínačem na čelním panelu, stiskněte %%Fn+F2%% a wi-fi začne fungovat.
 +  * Čtečka karet
 +  * Grafická karta - viz. [[:​Ovladače grafických karet]]
 +  * Bluetooth
 +  * Zvuková karta - zprovoznění interního mikrofonu - viz. [[#​Zprovoznění mikrofonu]]
 +  * Hibernace
 +  * Webkamera
 +
 +
 +===== Instalace dalšího hardwaru =====
 +==== Instalace čtečky otisků prstů ====
 +
 +Nejdříve přidáme zdroj (pouze pro Ubuntu 9.10 a novější):​
 +<​code>​
 +sudo add-apt-repository ppa:​fingerprint/​fprint && sudo apt-get update
 +</​code>​
 +V případě že používáte starší verzi Ubuntu [[:​Přidávání zdrojů|přidejte]] si zdroj např:
 +<​code>​
 +deb http://​ppa.launchpad.net/​madman2k/​ubuntu hardy main restricted universe multiverse
 +</​code>​
 +Nyní nainstalujeme potřebné balíčky:
 +<​code>​
 +sudo apt-get install fprint-demo libpam-fprint libfprint0
 +</​code>​
 +Pro zaregistrování otisků zadejte:
 +<​code>​
 +sudo fprint_demo
 +</​code>​
 +Nastavíme čtečku pro autentizaci. V souboru %%/​etc/​pam.d/​common-auth%% přidáme před první autentizační pravidlo toto:
 +<​code>​
 +auth sufficient pam_fprint.so
 +</​code>​
 +Výsledný soubor bude vypadat například takto:
 +<​code>​
 +...
 +# here are the per-package modules (the "​Primary"​ block)
 +auth sufficient pam_fprint.so
 +auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure
 +...
 +</​code>​
 +Nyní bude systém jako první žádat o autentizace pomocí otisků prstů, pokud ta selže, zeptá se na heslo.
 +
 +==== Vypnutí nastavování podsvícení pomocí světlocitlivé diody (funkce backlight) - u nových verzí Ubuntu není nutné ====
 +Vytvoříme skript, který světlocitlivou diodu deaktivuje
 +
 +Zadejte do terminálu:
 +<​code>​
 +sudo gedit brightness
 +</​code>​
 +a do souboru napište:
 +<​code>​
 +echo 0 > /​sys/​devices/​platform/​asus_laptop/​ls_switch
 +</​code>​
 +Soubor uložíme a přidáme ho do skriptů spouštěných po startu touto posloupností příkazů:
 +<​code>​
 +sudo mv brightness /etc/init.d
 +sudo chmod 755 /​etc/​init.d/​brightness
 +sudo update-rc.d brightness defaults 90
 +</​code>​
 +
 +==== Zprovoznění mikrofonu ====
 +Do souborů %%/​etc/​modprobe.d/​alsa-base.conf%% a %%/​etc/​modprobe.d/​options.conf%% přidáme toto:
 +<​code>​
 +options snd-pcsp index=-2
 +alias snd-card-0 snd-hda-intel
 +alias sound-slot-0 snd-hda-intel
 +options snd-hda-intel model=auto
 +options snd-hda-intel enable_msi=1
 +</​code>​
 +
 +Nyní restartujeme počítač. V případě problémů můžete zkusit místo %%model=auto%% zadat %%model=m51va%%
 +
 +Nastavení pro některé jiné modely a podrobnosti naleznete zde: [[https://​bugs.launchpad.net/​ubuntu/​+source/​alsa-driver/​+bug/​381439|bugs.launchpad]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)