hardware:notebooky:msi_vr201x-020cz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

hardware:notebooky:msi_vr201x-020cz [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== MSI VR201X-020CZ ======
  
 +
 +====== Wi-Fi ======
 +V mém případě osazen kartou Atheros5007eg. Na rozdíl od předchozí verze (7.10) nejde (alespoň u mě) rozchodit pomocí návodu zde na wiki.
 +===== Atheros 5007eg =====
 +Tuto kartu je možné rozjet pomocí madwifi. Nejprve je potřeba zakázat používání nesvobodných ovladačů pro atheros karty, jinak nový ovladač nebude fungovat správně.
 +Osvědčil se mi tenhle postup:
 +
 +  * Nejdříve spusťte Terminál a zadejte následující příkazy:
 +<code>
 +sudo aptitude update && sudo aptitude -y install build-essential linux-headers-$(uname -r)
 +cd ~
 +wget -O driver.tar.gz http://snapshots.madwifi-project.org/madwifi-hal-0.10.5.6/madwifi-hal-0.10.5.6-r3879-20081204.tar.gz
 +tar xf driver.tar.gz
 +cd madwifi-*
 +make
 +sudo make install
 +echo ath_pci | sudo tee -a /etc/modules
 +sudo modprobe ath_pci
 +</code>  * Poté restartujte počítač
 +  * A nyní by karta měla bez problémů pracovat.
 +
 +
 +====== Zvuk ======
 +{{:speaker.png}} Zvuková karta funguje ihned po nainstalování. Drobný nedostatek má v tom, že po zastrčení sluchátek dále hrají reproduktory. Pro odstranění musíte přidat následující řádek do souboru ''/etc/modprobe.d/alsa-base'':
 +
 +<code>
 +options snd-hda-intel enable=1 index=0 model=targa-dig position_fix=1
 +</code>
 +Pro aplikování změn je potřeba restartovat počítač.
 +
 +====== Ukazatel stavu baterie ======
 +Občas se stává, že správce napájení samovolně přepíná mezi módem napájením ze sítě a z baterie. To je možné opravit přidáním parametru jádra ''ec_intr=0''.
 +
 +  * Jako [[_Root sudo|root]] otevřete soubor ''/boot/grub/menu.lst'', např. příkazem ''gksudo gedit /boot/grub/menu.lst''
 +  * Najděte následující řádek
 +<code>
 +# defoptions=quiet splash
 +</code>  * Na konec tohoto řádku přidejte ''ec_intr=0'', takže bude vypadat nějak takto:
 +<code>
 +# defoptions=quiet splash ec_intr=0
 +</code>
 +
 +  * Toto u mě nefungovalo plnohodnotně, musel jsem ještě přidat na konec řádky kernel - acpi=noirq. Takže výsledek bude vypadat nějak takto:
 +
 +<code>
 +title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
 +root (hd0,0)
 +kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=(něco) ro quiet splash acpi=noirq
 +initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
 +quiet
 +</code>
 +  * Spusťte příkaz ''sudo update-grub''
 +
 +====== Závěr ======
 +Doufám, že jsem zmínil vše. Všechno na notebooku funguje perfektně. A též doufám, že tohle někomu pomůže.
 +
 +===== Zdroje =====
 +  * http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=772722&page=3
 +  * http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=792158
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)