instalace:oem

OEM instalace

Návod je na smetišti! Znamená to, že je zastaralý, a může být více ke škodě než k užitku. Pokud máte zájem, můžete se ho ujmout a přepsat ho do aktuální platné podoby.

OEM instalace není k vůbec k zahození v případě, kdy chcete někomu pracovní prostředí Ubuntu poupravit, ale zároveň zdržet se tvorby jakéhokoli účtu. Díky tomuto faktu se také v hojné míře využívá prodejci počítačů.

Požadavky

Předpokládáme, že jste si již stáhli obraz Ubuntu a vypálili jej na CD (popřípadě zvolili jiné médium). Váš počítač dále splňuje minimální hardwarové i systémové požadavky a architektura jeho procesoru je kompatibilní s bitovou verzí systému. V případě, že i přes plnění těchto podmínek se potýkáte s problémy, pročtěte si materiál s řešením častých potíží týkajících se instalace.

Jako při jiných metodách instalace, i zde může dojít k nechtěné ztrátě dat nejen z cílového disku. Důrazně tedy doporučujeme předem veškerá potřebná data zálohovat.

Za výhodný postup se obecně považuje při instalaci disponovat aktivním připojením k Internetu. Tím zajistíte automatické stažení kompletní lokalizace vámi zvoleného jazyka (řekněme třeba češtiny) i dalších potřebných aktualizací. V případě, že tuto podmínku nejste schopni splnit, lze ho alternativně doinstalovat po onom dokončení instalace.

Postup

Vložte médium s live systémem Ubuntu do příslušného konektoru/mechaniky a restartujte počítač. Po něm se vám zobrazí níže uvedená nabídka (nestalo-li se tak, čtěte Zavedení systému z CD či překontrolujte pořadí zařízení, v nichž BIOS hledá zavaděče - viz. rozsáhlý odborný článek o této problematice).

Po volbě jazyka, jež předchází samotnému menu, stiskněte klávesu F4. Díky tomu v pravém dolním okraji vyjedou zašedivělé položky zašedivělé položky, kde jedna z nich nese štítek OEM instalace (pro výrobce) - potvrďte.

PS: Colin Watson dále upozorňuje, že pro dosažení stejného výsledku jinak lze i využít zabudované bootovací_parametry, do nichž pro dosažení chtěného výsledku stačí jen vměstnat příkaz oem-config/enable=true

280

Nyní použijte tlačítko s popiskem Instalovat Ubuntu. Pár chvil vyčkejte na jeho naběhnutí, poté přejděte k v pořadí třetímu kroku.

Nyní se řiďte manuálem běžné instalace po celou dobu s tím rozdílem, že ihned při jejím úvodu vyplníte název vaší firmy/společnosti (v případě výjimky v systému bude zasláno společně s chybovým hlášením).

PS: Mějte na paměti, že účet vaší osoby platí za existující pouze při fází upravování systému - konečný uživatel o něm již nebude mít potuchy.

280

Ta probíhá absolutně shodně se standardní instalací.

Po jejím úspěšném dokončení bude spuštěn systém pod dočasným uživatelem oem, u něhož přihlášení proběhne samočinně. Následně prostředí systému se dostává do vašich rukou. Mezi hojné úpravy patří:

  • Aktualizace systému;
  • Instalace určitých aplikací;
  • Odstranění nepotřebných programů;
  • Grafické úpravy správce oken;
  • Úprava služby automatických aktualizací;
  • Ostatní dílčí úkony (změna tapety plochy, ikon na ploše, hlubší konfigurace pomocí CLI…).

Po veškerých činech naleznete na ploše ikonku s názvem Prepare for shipping to end user, která poklikáním vyžádá heslo uživatele oem. Po potvrzení aktivuje nástroj oem-config sloužící k vytvoření konečného uživatele. Tento nástroj se automaticky spustí po restartu systému.

Krok 5 - tvorba konečného uživatele

Po restartu systému automaticky naběhnou následující volby, kterými se vytvoří nový uživatel a tím se přepíše (odstraní) uživatel oem.

{{attachment:14.png

{{attachment:15.png

{{attachment:16.png

{{attachment:17.png

{{attachment:18.png

Po dokončení zpracování navolených údajů bude nově vytvořený uživatel podle nastavení automaticky přihlášen či požádán v přihlašovacím dialogu o zadání svého hesla.

{{attachment:19.png

{{attachment:20.png

  • Poslední úprava: 2023/05/21 14:25
  • autor: mstanke