Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
internet_expres_o2 [2012/07/23 17:48]
Ubuntu
internet_expres_o2 [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Internet Expres O2 ======
  
 +{{.:​IconNIC.png}} V nabídce O2 se již nevyskytují žádné modely modemů, který se k počítači připojují pomocí usb rozhraní. V balíčcích jsou modely připojené k počítači pomocí [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​ethernet|ethernetového]] rozhraní a kabelem (RJ-45) ​ připojené ​ k DSL lince providera (kabel RJ-11). Tento typ modemu je možné i pod Ubuntu konfigurovat dle přiloženého návodu. Jen nastavení síťí je trochu odlišné.
 +
 +=== Konfigurace Sítě v Ubuntu ===
 +
 +
 +   * Síťová karta musí být nastavena tak, aby získávala informace automaticky z DHCP. Toto je defaultní nastavení po instalaci Ubuntu. Pakliže máte jinak lze nastavení síťové karty upravit ve ** Správci Sítí ** (Systém → Správa → Síť), kliknutím na vlastnosti Vaší síťové karty (první položka ... nastavení).
 +
 +(v Ubuntu 9.04 je nutné nainstalovat balík gnome-network-admin)
 +
 +{{ .:​Obrazovka-eth_Settings.png }}
 +
 +  * V ** Správci sítí ** na záložce DNS doplníme DNS servery: ** 194.228.2.61 ** a ** 194.228.2.1 **
 +
 +Tímto máme Ubuntu připravené na připojení k Internetu
 +
 +=== Konfigurace modemu ===
 +
 +Jak již bylo zmíněno toto lze provést dle dokumentace poskytnuté dodavatelem modemu. Dále uvedené nastavení, je pro   modem ZyXEL P660RU-T3. Pro jiné modemy je nastavení velmi podobné, odlišnosti jsou jen v malých detailech (viz manuál modemu).
 +
 +
 +  * Otevřeme Webový prohlížeč a zadáme adresu modemu : ** 10.0.0.138**
 +  * Zadáme heslo k modemu: ** admin ** (z důvodu bezpečnosti je vhodné ho co nejdříve změnit)
 +  * Ve ** Wizard Setupu ** nastavíme parametry připojení:​ %%Mode Routing%%, %%Encapsulation-PPPoE%%,​ %%Multiplex-LLC%%,​ %%Virtula Circuit%%, %%ID-VPI=8%%,​ %%VCI=48%%
 +  * Vyplníme uživatelské jméno pro připojení k internetu.
 +  * Klikneme na ** Log on the Internet **
 +  * Vyčkáme přibližně 20s a pokud se ve všech položkách objevilo // pass // jsem připojeni.
 +
 +{{.:​warning.png}} U modemu ** D-Link G684T 4x ethernet + wifi ** je nutné pro bezproblémový chod vypnout podporu IPv6.
 +
 +  * V textovém editoru si otevřeme, s  právy administrátora,​ soubor : ** /​etc/​modprobe.d/​blacklist ** . Na konec souboru doplníme:
 +
 +<​code>​
 +   # disable IPv6
 +   ​blacklist net-pf-10
 +   ​blacklist ipv6
 +</​code>​