konvence:obrázky

Základy

  • Obrázky se nebojte nahrát na Wiki - místa je dost a zaručíte tak stálost.

Jak obrázky vytvářet

Pokud možno změňte vzhled, dekorace oken a písmo na výchozí systémové. Dobré je vytvořit si pro tvorbu obrázků samostatného uživatele s výchozím nastavením.

Velikost

Velikost nahrávaného obrázku upravte tak, aby se vešel i na menší monitory. Pokud to není možné, můžete vložit menší náhled s odkazem na plnou velikost.

Vložení 400px velkého náhledu s odkazem na plnou velikost:

{{obrazek.png?400}}

Získání snímku

Pokud používáte výchozí nástroj pro tvorbu screenshotů, nezapomeňte, že při zapnutém Compizu neumí sejmout okno včetně okrajů - buď Compiz pro snímkování vypněte, nebo použijte jiný nástroj (Shutter, GIMP…). Můžete také sejmout celou obrazovku a okno poté ručně „vyříznout“.

Při tvorbě snímků doporučujeme povolit efekt vrženého stínu a zrušit zachycování kurzoru.

Pozicování a obtékání obrázků

Standardně vložený obrázek bude umístěn na řádek mezi ostatní obsah:

Text před obrázkem Text za obrázkem

Obrázky můžete ale také zarovnávat doleva, doprava nebo na střed s obtékáním:

{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Příklad zarovnání vlevo s obtékáním:

Text před obrázkem

{{wiki:dokuwiki-128.png }}

Text za obrázkem

Text před obrázkem

Text za obrázkem

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1