Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nfs [2012/07/26 13:21]
Ubuntu
nfs [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== NFS ======
  
 +**Network File System (NFS**) umožňuje sdílení složek a souborů na vzdáleném stroji (serveru) na stroj lokální (klient) přes síť. Je to unixový síťový filesystém,​ který podporuje uživatelská práva ve formátu UGO (User Group Other), tedy to, co známe z Linuxu. Na rozdíl od většiny ostatních protokolů (FTP, SMB, ...) je to bezstavový protokol. Neexistuje nic jako navázané spojení, přihlašování se apod. Klient pouze pošle na server požadavek, např. ''​ls /'',​ a server mu odpoví.
 +
 +====== Nastavení serveru ======
 +Na serveru je neprve potřeba [[nainstalovat]] balíky [[apt://​nfs-kernel-server|nfs-kernel-server]],​ [[apt://​portmap|portmap]] a [[apt://​nfs-common|nfs-common]].
 +
 +Poté nastavíme konfigurační soubor nfs-serveru ''/​etc/​exports'',​ kde každý nezakomentovaný řádek představuje jedno sdílení.
 +<​code>​
 +/home 192.168.1.2(rw,​no_root_squash,​sync)
 +</​code> ​ * ''/​home'' ​ ...  adresář který chci sdílet
 +  * ''​192.168.1.2''​ ... v uvedeném příkladu povolíme sdílení jen počítači s ip ''​192.168.1.2''​
 +  * ''​192.0.0.0/​255.0.0.0''​ ... povolíme sdílení pro celou síť ''​192.''​
 +  * ''​rw''​ ... povolíme čtení a zápis
 +  * ''​no_root_squash''​ ... obecně je to trochu složitější,​ v tomto případě to znamená, že pokud se přihlásí root přes klienta bude root i na serveru
 +  * ''​sync''​ ... bude pracovat synchronně
 +
 +Nyní je potřeba restartovat služby:
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​portmap restart
 +sudo /​etc/​init.d/​nfs-kernel-server restart
 +</​code>​A nezapomeňte vypnout firewall. NFS používá pro sdílení různé porty, proto není tak jednoduché povolit jejich průchod na firewallu.
 +
 +====== Nastavení klienta ======
 +Opět je potřeba [[nainstalovat]] balíky: [[apt://​nfs-common|nfs-common]] a [[apt://​portmap|portmap]].
 +
 +Na klientovi stačí povolit port 111 na firewallu.
 +
 +Vytvoříme přípojný bod.
 +<​code>​
 +sudo mkdir /media/nfs
 +</​code>​A připojíme:​
 +<​code>​
 +sudo mount 192.168.1.2:/​home /media/nfs
 +</​code>​Kde ''​192.168.1.2''​ je ip adresa serveru.
 +
 +Pro nastavení trvalého připojení editujeme soubor /etc/fstab, příklad:
 +<​code>​
 +192.168.1.10:/​media/​data ​    /​media/​data_server ​ nfs     ​sync,​rw,​exec ​   0       0
 +</​code>​
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.abclinuxu.cz/​clanky/​bezpecnost/​nfs-nis-ltsp-prihlasovani-na-server|NFS+NIS+LTSP - přihlašování na server]]
 +  * [[http://​nfs.sourceforge.net/​nfs-howto/​|Linux NFS-HOWTO]] {{.:​en.png}}
 +  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​SettingUpNFSHowTo|Ubuntu wiki]] {{.:​en.png}}
 +
 +{{page>​úpravy/​rozšíření}}
 +{{page>​úpravy/​konvence}}