openmoko

Openmoko

Cílem projektu Openmoko je vytvoření zcela svobodného mobilního telefonu/kapesního počítače - prvního na světě. Projekt Openmoko je založen na komunitní spolupráci, takže kdokoliv se může připojit a pomoci při návrhu svého vysněného telefonu. V současné době je na trhu model Neo FreeRunner s plně svobodnými specifikacemi hardware a operačním systémem Openmoko založeným na Linuxu.

Sdílení Internetu přes USB

Tento postup je třeba zopakovat po každém připojení nebo restartu.

Sdílení připojení přes NAT v Ubuntu.

sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo ip addr add 192.168.0.200/24 dev usb0

Vyzkoušení připojení.

ping 192.168.0.202

Nastavení DNS v Openmoko.

scp /etc/resolv.conf root@192.168.0.202:/etc/resolv.conf

Přihlášení se k Openmoko přes SSH.

ssh root@192.168.0.202

Další informace o prvním nastavení Neo FreeRunner najdete na oficiálníwiki Openmoko. Všimněte si možnosti výběru českého jazyka pod nadpisem článku.

Tento postup je trvalý, další přípojení proběhne automaticky.

Doporučeno nastavit připojení ve správci sítě.

Editace souboru obsahujícího nastavení sítě.

gksudo gedit /etc/network/interfaces

Zkopírujte na konec souboru a soubor uložte.

 auto usb0
 iface usb0 inet static
    address 192.168.0.200
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    up iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 &
    up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward &
    up iptables -P FORWARD ACCEPT &
    down iptables -D POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 &

Pokud máte s trvalým připojením problémy a zároveň dočasné připojení funguje. Přejděte na <ubu> Ubuntu 8.04 Hardy Heron a aktualizujte ho nebo si přečtěte manuální působ řešení chyby v Ubuntu.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2023/05/21 14:43
 • autor: mstanke