Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
openmoko [2012/07/27 13:00]
Ubuntu vytvořeno
openmoko [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Openmoko ======
  
 +{{.:​cellphone.png}} Cílem projektu **Openmoko** je vytvoření zcela svobodného mobilního telefonu/​kapesního počítače - prvního na světě. Projekt **Openmoko** je založen na komunitní spolupráci,​ takže kdokoliv se může připojit a pomoci při návrhu svého //​vysněného//​ telefonu. V současné době je na trhu model [[http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​Neo_FreeRunner|Neo FreeRunner]] s plně svobodnými specifikacemi hardware a operačním systémem Openmoko založeným na Linuxu.
 +
 +====== Sdílení Internetu přes USB ======
 +===== Dočasné připojení =====
 +Tento postup je třeba zopakovat po každém připojení nebo restartu.
 +
 +Sdílení připojení přes NAT v **Ubuntu**.
 +<​code>​
 +sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/​24
 +sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
 +sudo ip addr add 192.168.0.200/​24 dev usb0
 +</​code>​
 +Vyzkoušení připojení.
 +<​code>​
 +ping 192.168.0.202
 +</​code>​
 +Nastavení DNS v Openmoko.
 +<​code>​
 +scp /​etc/​resolv.conf root@192.168.0.202:/​etc/​resolv.conf
 +</​code>​
 +Přihlášení se k Openmoko přes [[SSH]].
 +<​code>​
 +ssh root@192.168.0.202
 +</​code>​
 +{{.:​tip.png}} Další informace o prvním nastavení [[http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​Neo_FreeRunner/​cs|Neo FreeRunner]] najdete na oficiální[[http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​Getting_Started_with_your_Neo_FreeRunner|wiki]] Openmoko. Všimněte si možnosti výběru [[http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​Getting_Started_with_your_Neo_FreeRunner/​cs|českého jazyka]] pod nadpisem článku.
 +
 +===== Trvalé připojení =====
 +Tento postup je trvalý, další přípojení proběhne automaticky.
 +
 +==== Správce sítě ====
 +
 +{{.:​IconHandPointingLeft.png}} Doporučeno nastavit připojení ve [[http://​wiki.ubuntu.cz/​Wi-Fi|správci sítě]].
 +
 +==== Ručně ====
 +
 +Editace souboru obsahujícího nastavení sítě.
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​network/​interfaces
 +</​code>​
 +Zkopírujte na konec souboru a soubor uložte.
 +<code python>
 + auto usb0
 + iface usb0 inet static
 +        address 192.168.0.200
 +        netmask 255.255.255.0
 +        network 192.168.0.0
 +        up iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/​24 &
 +        up echo 1 > /​proc/​sys/​net/​ipv4/​ip_forward &
 +        up iptables -P FORWARD ACCEPT &
 +        down iptables -D POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/​24 &
 +</​code>​
 +{{.:​important.png}} Pokud máte s trvalým připojením problémy a zároveň dočasné připojení funguje. [[Přechod na novější verzi systému|Přejděte]] na <ubu> **Ubuntu 8.04 Hardy Heron** a aktualizujte ho nebo si [[http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​USB_Networking#​Ubuntu_Issues| přečtěte]] manuální působ řešení chyby v Ubuntu.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​wiki.openmoko.org/​wiki/​USB_Networking]] - originální návod nastavení připojení.
 +  * [[http://​www.openmoko.cz]] - oficiální český Openmoko portál
 +  * [[http://​openmoko.org]] - wiki plná dalších návodů
 +  * [[http://​openmoko.com]]
 +  * [[http://​forum.openmoko.cz]] - fórum českých uživatelů Openmoko
 +  * [[xmpp>​openmoko@muc.openmoko.cz?​join|openmoko@muc.openmoko.cz]] - česká [[Jabber]] konference
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)