otáčení_fotek

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
otáčení_fotek [2012/07/27 16:25]
Ubuntu
otáčení_fotek [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Otáčení fotek ======
  
 +{{.:​image.png}} Fotografie bývají často na výšku místo na šířku a můžete je vidět špatně otočené. Je velice jednoduché otočit je správným směrem. Otáčení fotek probíhá bez ztráty kvality.
 +
 +
 +  - Otevřete fotku v prohlížeči obrázků poklikáním na ni
 +  - Stiskněte **Doleva** nebo **Doprava** pro otočení fotky
 +  - Stiskněte **Soubor → Uložit** pro přepsání původní fotografie nebo **Soubor → Uložit jako** pro uložení upravené fotografie pod novým jménem
 +
 +
 +===== Za použití F-Spot =====
 +
 +  - Otevřete //Správce fotografií F-Spot// a najděte fotku, kterou chcete otočit
 +  - Kliknutím na fotku ji označte
 +  - Klikněte na **Rotovat doleva** nebo **Rotovat doprava** pro otočení fotky
 +
 +
 +Tímto se vám fotka otočí v katalogu pro prohlížení,​ ale nikoliv přímo fyzický originál na disku.
 +
 +===== Za použití GIMP =====
 +
 +  - Otevřete fotku pomocí GIMP
 +  - Klikněte **Obrázek -> Transformovat -> Rotovat o 90 stupňů doprava** nebo **Obrázek -> Transformovat -> Rotovat o 90 stupňů doleva**
 +  - Klikněte **Soubor -> Uložit jako** ... pro uložení fotky
 +
 +
 +===== Za použití GQview =====
 +
 +  - Spusťte GQview
 +  - Kliknutím na fotku ji vyberte
 +  - Zvolte **Úpravy → Rotace jpeg vlevo** nebo **Úpravy → Rotace jpeg vpravo**
 +
 +
 +Pokud vám to nepůjde, zkuste [[Instalace programů|doinstalovat]] balík ''​libjpeg-progs''​.
 +
 +===== Za použití gThumb =====
 +
 +  - Spusťte gThumb
 +  - Vyberte fotku/fotky
 +  - Zvolte z horního menu **Nástroje → Otočit obrázky** nebo klepněte na ikonku **Otočit obrázky**
 +  - Vyberte druh otočení nebo zrcadlení a zatrhněte **Aplikovat fyzickou transformaci**
 +  - Zvolte **Použít**
 +
 +
 +===== Za použití Nautila =====
 +
 +Instalace:
 +
 +  - Nainstalujte si [[Nautilus:​rozšíření#​head-4e770b40697530831423c5f84f8325264035b58b|nautilus-image-converter]]
 +  - Odhlaste se a znovu přihlaste.
 +
 +
 +Použití:
 +
 +  - Spusťte [[Nautilus]]
 +  - Označte jeden nebo více obrázků.
 +  - U obrázků se v lokálním menu (pravé tlačítko myši) objeví možnosti (zatím pouze anglicky) pro změnu velikosti obrázku (či obrázků) "​Resize images..."​ a pro otáčení obrázku či obrázků "​Rotate images..."​.
 +
 +
 +===== Za použití příkazové řádky =====
 +
 +Otáčení fotek z příkazové řádky vyžaduje mít [[Instalace programů|nainstalovaný]] balík ''​imagemagick''​.
 +
 +
 +  - Otevřete si [[Terminál]].
 +  - Použijte jeden z následujích příkazů pro rotaci obrázku. Nahraďte ''​původní.jpg''​ názvem fotky, kterou chcete otočit, a ''​nová.jpg''​ názvem fotky, kterou chcete získat.
 +    * %%convert původní.jpg -rotate -90 nová.jpg%% - Otočí obrázek doleva
 +    * %%convert původní.jpg -rotate 90 nová.jpg%% - Otočí obrázek doprava
 +
 +Navštivte [[http://​www.imagemagick.org/​script/​command-line-options.php#​rotate|dokumentaci ImageMagick]] pro více informací.
 +
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * http://​sylvana.net/​jpegcrop/​
 +
 +{{page>​úpravy/​grafika}}