připojení_disku:mount

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
připojení_disku:mount [2012/07/27 13:46]
Ubuntu vytvořeno
připojení_disku:mount [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Připojení disku/mount ======
  
 +{{page>​konvence/​pokročilý}}
 +
 +{{:​terminal.png}} //mount// je [[:​Terminál|příkaz]],​ nebo chcete-li nástroj, pro ruční připojování různých blokových zařízení (diskové oddíly, externí disky, CD/DVD...) do [[:​Adresářová struktura|struktury adresářů]].
 +
 +{{:​identity.png}} Běžní uživatelé mohou připojovat jenom ta zřízení, která jsou uvedena v souboru [[:​Připojení disku/​fstab|/​etc/​fstab]] s volbou ''​user(s)''​. Pro připojování ostatních zařízení musíte získat práva [[:Root sudo|správce]].
 +
 +{{:​info.png}} Zařízení jako flash disky, CD/DVD a podobné by měl systém připojit automaticky po jejich vložení a //mount// tedy nejspíš vůbec nemusíte používat. Pro více informací navštivte návod [[:​Připojení disku]].
 +
 +====== Použití ======
 +
 +===== Syntaxe =====
 +
 +<​code>​
 +sudo mount <​parametry>​ <​zařízení>​ <​přípojný bod>
 +</​code>​
 +===== Identifikace zařízení =====
 +
 +Před samotným přidáním daného zařízení je potřeba jej správně identifikovat.
 +
 +Nejprve si pomocí [[:​Terminál|příkazu]]
 +
 +<​code>​
 +sudo fdisk -l
 +</​code>​
 +necháme vypsat všechny dostupné disky a diskové oddíly. Výstup bude vypadat přibližně takto
 +
 +
 +{{ :fdisk.png }}
 +
 +
 +K identifikaci potřebujete řetězec ''/​dev/​sdxY''​ z prvního sloupce.
 +
 +{{:​link.png}} Více o problematice značení disků a dalších zařízení naleznete v článku [[:​Linuxové značení disků]].
 +
 +===== Přípojný bod =====
 +
 +//​Přípojný bod// je místo ve [[:​Adresářová struktura|struktuře adresářů]],​ kde bude zobrazen obsah disku/​zařízení. Může se jednat jakýkoli prázdný adresář, třeba i ve vašem domovském adresáři. Obvyklým místem pro připojení disků jsou ale složky v adresářích ''/​media''​ a ''/​mnt''​.
 +
 +Připojení do adresáře ''/​media''​ sebou nese další "​výhody"​ - zde připojená zařízení se zobrazují na ploše, v nabídce **Místa** a na dalších podobných místech v systému.
 +
 +===== Parametry =====
 +
 +|  **Parametry příkazu mount** ​ ||
 +|**Parametr**|**Význam**|
 +|''​-a''​|Připojí všechny disky vypsané v souboru [[:​Připojení disku:​fstab|/​etc/​fstab]].|
 +|''​-o volba''​|Použití dalších [[#​Volby|voleb]] pro připojení.|
 +|''​-t typ''​|Specifikace typu souborového systému. Většinou není potřebné typ zvlášť specifikovat - //mount// dokáže všechny běžné typy souborových systému sám automaticky detekovat. Pro linuxové souborové systémy nejspíše ''​ext2''​ a ''​ext3'',​ pro souborové systémy MS Windows ''​ntfs''​ a ''​vfat''​ (//​=FAT16/​32//​) pro výměnná média ''​udf''​ (DVD) a ''​iso9660''​ (CD).|
 +
 +
 +==== Volby ====
 +
 +|  **Volby** ​ ||
 +|**Volba**|**Význam**|
 +|''​noauto''​|Oddíl se nebude připojovat automaticky při startu systému.|
 +|''​noexex''​|Soubory na oddíle nebudou spustitelné.|
 +|''​ro''​|Připojení pouze ke čtení (//​read-only//​).|
 +|''​rw''​|Připojení pro čtení i zápis (//​read-write//​).|
 +|''​defaults''​|Jsou použity volby ''​rw'',​ ''​suid'',​ ''​dev'',​ ''​exec'',​ ''​auto'',​ ''​nouser''​ a ''​async''​|
 +|''​user''​|Běžní uživatelé mohou oddíl připojit, ale ne odpojit.|
 +|''​users''​|Běžní uživatelé mohou oddíl připojit i odpojit.|
 +|''​nouser''​|Připojit a odpojit oddíl může pouze uživatel [[:Root sudo|root]].|
 +|''​uid="​uživatel''​|Nastaví vlastníka všech adresářů. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.**|
 +|''​gid="​skupina"''​|Nastaví skupinu pro všechny adresáře. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.**|
 +|''​umask="​XXX"''​|Nastavení práv adresářů a složek. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.**|
 +|''​nls="​kódování"''​|Kódování znaků v názvech a obsahu souborů na oddíle. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS.**|
 +
 +{{.:​help.png}} Kompletní seznam můžete najít v manuálové stránce pomocí [[:​Terminál|příkazu]] ''​man mount''​.
 +
 +=== Umask ===
 +
 +Umask umožňuje snadno nastavit práva na připojovaném diskovém oddíle. Práva se zadávají v číselné hodnotě, která je ale poněkud nelogicky odlišná od standardního vyjádření příkazu [[:Práva souborů#​Druh.2BAP0_zp.2BAW8-sob|chmod]].
 +
 +Správnou kombinaci získáte ze "​vzorečku"​ ''​XXX = 777 - YYY'',​ kde ''​XXX''​ jsou "​požadovaná"​ práva pro ''​umask''​ a ''​YYY''​ jsou práva vyjádřená tak, je jak standardně chápe [[:Práva souborů#​Druh.2BAP0_zp.2BAW8-sob|chmod]].
 +
 +{{:​example.png}} Pro lepší pochopení uvedeme několik příkladů.
 +
 +  * Plné oprávnění (čtení, zápis, spouštění) pro všechny uživatele zajistí ''​umask=000''​
 +  * Plné oprávnění jen pro vlastníka souboru/​adresáře zajistí ''​umask=077''​
 +  * Plné oprávnění pro vlastníka a částečná pro všechny ostatní (čtení a spouštění) zajistí ''​umask=022''​
 +
 +
 +===== Příklady =====
 +
 +==== Příklad 1 ====
 +
 +<​code>​
 +sudo mount -o nls=utf8,​umask=022 -t ntfs /dev/sda1 /media/disk
 +</​code>​
 +Připojení diskového oddílu ''/​dev/​sda1''​ se souborovým systémem NTFS (''​-t ntfs''​) s kováním znaků UTF8 (''​nls=utf8''​),​ na který může vlastník číst i zapisovat a ostatní uživatelé pouze číst (''​umask=022''​). Soubory a složky z tohoto zařízení naleznete v adresáři ''/​media/​disk''​.
 +
 +==== Příklad 2 ====
 +
 +<​code>​
 +sudo mount /dev/scd0 /​media/​cdrom0
 +</​code>​
 +Připojení média v CD/DVD mechanice (''/​dev/​scd0''​). Typ necháme systémem rozpoznat automaticky (vynecháním parametru ''​-t''​) a další volby nepoužijeme. Soubory a složky z CD/DVD budou zobrazeny v adresáři ''/​media/​cdrom0''​ (běžný adresář pro připojování CD/DVD médií).
 +
 +====== Tipy a triky ======
 +
 +{{:​tip.png}} //mount// lze také použít ke snadnému [[:​Připojení obrazu média]].
 +====== Odpojování ======
 +
 +K odpojení již jednou připojených zařízení slouží [[:​Terminál|příkaz]] ''​umount''​.
 +
 +Syntaxe je velmi jednoduchá
 +
 +<​code>​
 +sudo umount "​zařízení"​
 +</​code>​
 +kde ''"​zařízení"''​ můžete identifikovat jak klasickým [[:​Linuxové značení disků|označením]],​ tak přípojným bodem.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Mount|Mount na Wikipedii]] {{:cz.png}}
 +  * [[http://​linux.die.net/​man/​8/​mount|Manuálová stránka pro mount]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)