Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
pdfjam [2012/07/27 13:06]
Ubuntu vytvořeno
pdfjam [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== PDFjam ======
 +
 +PDFjam je súbor programov pre jednoduchú úpravu PDF súborov.
 +
 +====== Inštalácia ======
 +{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainštalujte]] balík [[apt://​pdfjam|PDFjam]].
 +====== Spustenie ======
 +Program sa spúšťa [[Terminál|Terminálom]]. Pomocou príkazu ''​cd''​ sa presuňte do priečinka so súbormi ktoré chcete spájať, alebo použite v príkaze absolútne cesty k súborom.
 +===== PDFnup =====
 +Program pre vyloženie viacerých stránok dokumentu na jednu fyzickú stranu, podobne ako to pre PostScript robí ''​psnup''​.
 +==== Príklad ====
 +Vyskladanie šiestich stránok dokumentu na jednu stranu.
 +
 +{{ .:​pdfnup.png }}
 +<​code>​
 +pdfnup subor.pdf --nup 2x3
 +</​code>​
 +//​Výsledný súbor má názov subor-2x3.pdf.//​
 +==== Prepínače ====
 +- sú nepovinné
 +=== --nup ===
 +Definuje celým číslom koľko stĺpcov a riadkov má jedna stránka spracovaného dokumentu obsahovať.
 +<​code>​
 +pdfnup subor.pdf --nup 4x5
 +</​code>//​Stránka dokumentu bude rozdelená na štyri stĺpce a päť riadkov. Preddefinovaná hodnota je ''​2x1''​.//​
 +=== --pages ===
 +Určuje ktoré strany budú použité.
 +<​code>​
 +pdfnup subor.pdf --pages 1,3,5-7
 +</​code>//​Použije strany 1, 3, 5, 6, 7. Preddefinovaná hodnota je ''​all''​ - použije všetky strany.//
 +=== --outfile ===
 +Určuje názov výsledného súboru.
 +<​code>​
 +pdfnup subor.pdf --outfile novysubor.pdf
 +</​code>​=== --frame ===
 +Určuje či bude okolo jednotlivých blokov so stránkami tenké čierne orámovanie. Nadobúda hodnoty ''​true''​ - vykreslí, alebo ''​false''​ - nevykreslí.
 +<​code>​
 +pdfnup subor.pdf --frame true
 +</​code>//​Preddefinovaná hodnota je ''​false''​.//​
 +=== --paper ===
 +Určuje formát strany vo formáte LaTeX.
 +<​code>​
 +pdfnup --paper a4paper
 +</​code><​code>​
 +pdfnup --paper letterpaper
 +</​code>​=== --orient ===
 +Určuje orientáciu výslednej strany.
 +<​code>​
 +pdfnup --orient landscape
 +</​code>//​Na šírku.//
 +<​code>​
 +pdfnup --orient portrait
 +</​code>//​Na výšku.//
 +<​code>​
 +pdfnup --orient auto
 +</​code>//​Automaticky.//​
 +=== --help ===
 +Zobrazí pomocníka po anglicky.
 +<​code>​
 +pdfnup --help
 +</​code>​===== PDFjoin =====
 +Program pre spojenie PDF súborov do jedného celku.
 +==== Príklad ====
 +Spojenie dvoch súborov **subor1.pdf** a **subor2.pdf** do súboru **spojeny.pdf**.
 +
 +{{ .:​pdfjoin.png }}
 +<​code>​
 +pdfjoin subor1.pdf subor2.pdf --outfile spojeny.pdf
 +</​code>​
 +===== PDF90 =====
 +Program pre otáčanie PDF súborov v smere proti otáčaniu hodinových ručičiek.
 +==== Príklad 1 ====
 +Otočenie súboru **subor.pdf** a uloženie otočenej kópie do **otocenysubor.pdf**.
 +
 +{{ .:pdf90.png }}
 +<​code>​
 +pdf90 subor.pdf --outfile otocenysubor.pdf
 +</​code>​
 +==== Príklad 2 ====
 +Otočenie súborov **subor1.pdf**,​ **subor2.pdf** a **subor3.pdf**:​
 +<​code>​
 +pdf90 subor1.pdf subor2.pdf subor3.pdf
 +</​code>​Otočené súbory sa uložia do toho istého priečinka v ktorom sa nachádzajú pôvodné súbory a majú názov ako pôvodné plus //​-rotated//,​ napríklad //​subor1-rotated.pdf,​ subor2-rotated.pdf a subor3-rotated.pdf//​.
 +====== Praktické využitie ======
 +Máte stiahnuté prezentácie z prednášok alebo z práce a chcete si ich vytlačiť. Keďže sú jednotlivé stránky malé, je zbytočné tlačiť iba jednu stranu prezentácie na jednu stranu papiera.
 +
 +{{.:4.png}}
 +
 +== Zlúčenie dokumentov ==
 +<​code>​
 +pdfjoin 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf
 +</​code>​Vzniká jeden dokument **4-joined.pdf** obsahujúci všetky strany zo všetkých prezentácií.
 +== "​Vyskladanie"​ stránok na stranu papiera ==
 +Vzhľadom na rozmery stránok k rozmeru tlačenej strany A4 vychádza vyskladanie ideálne na dva stĺpce a štyri riadky. Stránky orientujeme na výšku.
 +<​code>​
 +pdfnup 4-joined.pdf --nup 2x4  --orient portrail
 +</​code>​Výsledný dokument **4-joined-2x4.pdf** obsahuje všetky požadované stránky prezentácií a je ich rozložených osem na jednej A4.
 +
 +{{ .:​4-joined-2x4.png }}
 +
 +====== Odstránenie ======
 +{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odstránte]] balík ''​pdfjam''​.
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​go.warwick.ac.uk/​pdfjam|Domovská stránka programu]]
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)