programy:grafika:schématacad

SchémataCAD

Grafický software SchémataCAD je hlavní produkt firmy ELMER s více než 1500 uživateli. Hlavní použití je pro kreslení elektrotechnických schémat - jednopólových, liniových, technologických, schémat rozváděčů a instalačních výkresů. Navíc možnosti softwaru přesahují oblast elektro schémat, software lze použít pro technické kreslení univerzálně, např. často je SchémataCAD používaný pro kreslení výkresů technických zařízení budov (TZB), např. rozvodů plynu a topení.

  • Jednoduché ovládání a univerzálnost
  • Široký výběr elektrotechnických značek

V softwaru je připraveno 1200 značek. Značky lze vybrat, umístit do výkresu, popsat a propojit automatickými spoji, které vykreslí optimální vedení spoje. Samozřejmostí je, že vzhled značek lze upravovat nebo vytvářet nové značky. Užitečná je i možnost hromadné opravy či záměny značek na již hotovém výkresu.

  • Kreslení instalačních výkresů

Kreslení rozvodu instalace do půdorysu je jednou ze stěžejních oblastí využití softwaru SchémataCAD. Půdorys lze vytvářet funkcí pro kreslení zdí a nebo lze načíst půdorys jako výkres od stavaře ve formátu DWG/DXF. Dokonce i papírový výkres lze pomocí skeneru a funkce pro rozklad obrázku převést na plně upravitelný výkres.

  • Výstupy – tisk, prohlížeč a kusovník

Instalace

Pro instalaci programu je nutné mít nainstalované Wine, dále postupovat dle oficiálního návodu:

http://www.elmer.cz/os.html

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)