programy:multimédia:recordmydesktop

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programy:multimédia:recordmydesktop [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== recordMyDesktop ======
 +{{.:​gtk-recordmydesktop_icon.png}} K nahrávání obrazovky je možné použít nástroj **recordMyDesktop**. Tento program nahrává do formátu Theora (video) a Vorbis (audio) v kontejneru Ogg.
  
 +===== Instalace =====
 +{{:​apt.png}} Ze zdrojů [[:​Instalace programů|nainstalujte]] balík [[apt://​gtk-recordmydesktop|gtk-recordmydesktop]].
 +
 +===== Použití =====
 +{{:​navigate.png}} Program se spouští v **Aplikace → Zvuk a video → gtk-recordMyDesktop**.
 +
 +
 +{{ .:​gtk-recordMyDesktop.png?​450 }}
 +
 +
 +Po spuštění programu se v oznamovací oblasti zobrazí červená ikonka.
 +
 +
 +{{ .:​icon_record.png }}
 +
 +
 +==== Výběr oblasti pro záznam ====
 +Pokud chcete zaznamenat pouze obsah jednoho okna, klikněte na tlačítko **Select Window** a následně klepněte na okno, které chcete zaznamenat. Okno pro záznam se orámuje černou čárou. Pokud používáte [[:​Akcelerované prostředí]],​ program nevybere okraje oken.
 +
 +Můžete ale také nahrávat jakoukoliv část obrazovky, k tomu slouží náhled obrazovky v okně programu. Požadovanou oblast v náhledu označíte. Vybraná oblast se opět na obrazovce orámuje.
 +
 +Jestliže máte vybránu část obrazovky, celou obrazovku opět vyberete kliknutím na tlačítko //Select Window// a následným kliknutím na pracovní plochu.
 +
 +
 +{{ .:​vyber_oblasti.png }}
 +
 +
 +==== Nastavení kvality ====
 +Kvalitu zaznamenávaného videa můžete nastavit přímo v hlavním okně programu. V hlavním okně můžete také nastavit, zda si přejete zaznamenávat i zvuk, případně v jaké kvalitě.
 +
 +Vyšší kvalita obrazu/​zvuku zároveň znamená větší velikost výsledného souboru.
 +
 +==== Výběr souboru pro uložení ====
 +{{:​save.png}} Standardně se video ukládá do souboru //out.ogg// ve vašem domovském adresáři, případně pokud existuje, přidá k jeho jménu číslo (např. //​out.ogg.3//​).
 +
 +Soubor, do kterého se má video ukládat můžete vybrat kliknutím na **Uložit jako** a následným vybráním souboru.
 +
 +
 +{{ .:​vyber_souboru.png }}
 +
 +
 +Program si pamatuje název souboru i po vypnutí, takže pokud jste minule nahrávali do souboru //​video.ogg//,​ tento soubor nesmazali a neměnili žádné nastavení, bude se nyní nahrávat do //​video.ogg.1//​.
 +
 +==== Spuštění záznamu ====
 +Záznam spustíte kliknutím na tlačítko **Zaznamenávat** případně na **červenou ikonku v panelu**.
 +
 +Po spuštění záznamu se okno programu schová a ikonka na liště se změní na šedý čtverec.
 +
 +
 +{{ .:​icon_stop.png }}
 +
 +
 +==== Pozastavení záznamu ====
 +Pozastavit záznam můžete kliknutím **pravým tlačítkem na ikonku v panelu**. Ikonka se změní na dva obdélníky.
 +
 +
 +{{ .:​icon_pause.png }}
 +
 +
 +Záznam opět spustíte kliknutím na **ikonku v panelu**.
 +
 +==== Zastavení záznamu ====
 +Záznam zastavíte **kliknutím na ikonku v panelu**. Poté se spustí převod videa.
 +
 +
 +{{ .:​encoder.png }}
 +
 +
 +===== Další nastavení =====
 +{{:​settings.png}} Podrobnější nastavení záznamu najdete po kliknutí na tlačítko **Advanced**.
 +
 +==== Soubory (Files) ====
 +
 +  * **Overwrite Existing Files** zajistí, že se existující soubory přepíší místo toho, aby se k názvu nového souboru přidalo číslo.
 +  * **Working Directory** určuje, do kterého adresáře se budou ukládat soubory před převodem.
 +
 +
 +==== Výkon (Performance) ====
 +
 +  * **Frames Per Second** určuje počet snímků za sekundu. Čím více, tím bude obraz více plynulý, ale zvýší se velikost výsledného souboru i doba potřebná k jeho vytvoření. Taktéž je potřeba silnější procesor při samotném nahrávání.
 +  * **Encode On The Fly** zajistí, že se soubor bude převádět do výsledného formátu hned při nahrávání,​ ne až po jeho skončení. To sice ušetří trochu času, ale je extrémně náročné na výkon (zvláště při tvorbě videa ve vysokém rozlišení). Většina uživatelů nemá důvod toto zapínat.
 +  * **Zero Compression** způsobí, že se nebudou komprimovat dočasné soubory, čímž se sníží vytížení procesoru během záznamu, ale bude se více zapisovat na disk a dočasné soubory zaberou více místa. Tato volba funguje pouze pokud máte vypnuté //Encode On The Fly//.
 +  * **Quick Subsampling** přepne na rychlý převod barev, čímž se sice sníží vytížení procesoru, ale barvy ve výsledném videu nemusí být pěkné.
 +  * **Full shots at every time** zapne plné snímání každého obrázku. Tato volba by měla být zapnutá, pokud nahráváte 3D desktop. Pokud program 3D desktop detekuje, automaticky tuto volbu zapne.
 +
 +
 +==== Zvuk (Sound) ====
 +
 +  * **Channels** udává počet kanálu v ukládaném zvuku. Můžete nahrávat mono (1 kanál) nebo stereo (2 kanály).
 +  * **Frequency** určuje frekvenci výsledného zvuku. Pokud chcete nahrávat hudbu, doporučuji zvýšit na 44100.
 +
 +
 +==== Ostatní (Misc) ====
 +
 +  * **Mouse cursor** nastavuje, jak bude vypadat kurzor v nahrávaném videu. Můžete zvolit normální (//​Normal//​),​ bílý (//​White//​),​ černý (//Black//) nebo žádný (//None//).
 +  * **Include Window Decorations** určuje, zda při se při výběru okna vyberou i jeho okraje. Tato volba ale nefunguje, pokud používáte [[Akcelerované prostředí]].
 +  * **Outline Capture Area On Screen** vybírá, zda bude orámovaná část obrazovky, která se má nahrávat.
 +
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://​recordmydesktop.sourceforge.net/​|Domovská stránka programu]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)