programy:práce_s_daty:konverze_obrazů_médií

Konverze obrazů médií

Tento článek volně navazuje na návod Práce s obrazy médií, který je doporučený přečíst si přednostně.

Na Internetu můžete občas (zejména na výměnných P2P sítích) narazit i na obrazy médií v jiném formátu, než je standardní formát ISO. Můžete se setkat s obrazy s příponami .img, .nrg, .bin a .mdf. Tyto obrazy by se měly dát v pořádku připojit a pracovat s nimi, ovšem můžete je chtít zkonvertovat (převést) do .iso souboru (pro lepší kompatibilitu, abyste je mohli poté vypálit na fyzické médium, atd).

Konverze se týká pouze samotných dat a jejich převodu do standardního formátu. Pokud součástí původního obrazu byly i nějaké informace týkající se ochran proti kopírování, při převodu se ztratí. Tento postup se tedy výborně hodí pro převod záloh všemožných médií s vašimi daty, které jste si v minulosti vytvořili na Windows. Není ale určen pro konverzi obrazů vytvořených z médií s různými ochranami, například her.

Pro snadnou konverzi mnoha nestandardních formátů obrazů médií do standardního formátu ISO můžete využít program AcetoneISO:

Program AcetoneISO si můžete stáhnout na jeho domovské stránce.

Následující postupy předpokládají, že umíte zadávat příkazy pomocí Terminálu.

Nainstalujte balík nrg2iso.

Obraz .nrg poté zkonvertujete na obraz .iso příkazem

nrg2iso obraz.nrg obraz.iso

kde obraz.nrg je původní soubor, který chcete převést.

Nainstalujte balík mdf2iso.

Obraz .mdf poté zkonvertujete na obraz .iso příkazem

mdf2iso obraz.mdf obraz.iso

kde obraz.mdf je původní soubor, který chcete převést.

Pro převod formátu .mdf na .iso, je lepší používat níže uvedený balík iat. Po praktických zkušenostech při převodu obrazů je spolehlivější.

Nainstalujte balík bchunk.

Obraz .bin spolu s informativním souborem .cue poté zkonvertujete na obraz .iso příkazem

bchunk obraz.bin obraz.cue jméno

kde obraz.bin a obraz.cue jsou původní soubory, který chcete převést. Vzniknou vám soubory .iso a .cdr odpovídající jednotlivým datovým a hudebním stopám v obraze .bin, a jejich název bude začínat na jméno (takže například vznikne jméno01.iso).

CloneCD obrazy se standardně skládají ze tří souborů s příponami .ccd, .img a .sub.

Nainstalujte balík ccd2iso.

Obraz CloneCD poté zkonvertujete na obraz .iso příkazem

ccd2iso obraz.img obraz.iso

kde obraz.img je původní .img soubor a zbylé dva soubory (.ccd a .sub) jsou s ním ve stejném adresáři.

Nainstalujte balík iat.

Obraz poté zkonvertujete na obraz .iso příkazem

iat obraz.img obraz.iso

kde obraz.img je původní soubor, který chcete převést. Je možné převést mnoho různých formátů. Mimo jiné: bin, mdf, pdi, cdi, nrg, b5i.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1