programy:věda_a_vzdělání:octave

Octave

Octave je software (nebo spíše programovací jazyk) určený k provádění numerických výpočtů a modelů. Do značné míry je kompatibilní se svým vzorem, komerčním programem MATLAB a ačkoli za ním stále zaostává, je jej možné využít jako kvalitní náhradu.

Qt Octave je uživatelsky přívětivé grafické rozhraní pro použití Octave, taktéž inspirované grafickým rozhraním MATLAB.

Podrobný průvodce možnostmi programu (v češtině) naleznete na stránkách Octave.cz.

Instalace

Nainstalujte balík octave (resp. qtoctave pro QtOctave).

Spuštění

QtOctave spustíte z nabídky Aplikace → Věda → QtOctave, případně příkazem qtoctave.

Octave spustíte z nabídky Aplikace → Programování → GNU Octave, případně příkazem octave.

Odstranění

Odstraňte balíky octave a qtoctave.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1