ruční_nastavení_ip_adresy

Ruční nastavení IP adresy

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele. Pro méně zkušené uživatele je zde návod Jak na Internet.

U následujících příkladů dosazujte za <síťové_zařízení> název svého síťového zařízení, například eth0.

sudo hostname <hostname>

Je vhodné upravit /etc/hostname, aby vám hostname zůstalo i po restartu :-)

ip a

nebo

ip addr show <síťové_zařízení>
sudo ip addr add <IP_adresa>/24 brd + dev <síťové_zařízení>

Můžete mít přiřazeno několik IP adres ;-)

sudo ip link set <síťové_zařízení> up
sudo ip link set <síťové_zařízení> down
sudo ip addr del <IP_adresa>/24 dev <síťové_zařízení>
sudo ip addr flush dev <síťové_zařízení>
sudo ip route add default via <IP_adresa_brány>
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1