jak_na_internet

Jak na Internet

První věcí, kterou nejspíš budete po instalaci a spuštění Ubuntu chtít, je zprovoznění internetového připojení. Možností je vícero, pravděpodobně se vás však bude týkat připojení přes místní síť (ethernetovým kabelem, nebo bezdrátově přes wifi), popřípadě připojení pomocí mobilního připojení (přes USB modem, telefon atd.).

Připojení přes místní síť

Pokud svůj počítač připojujete kabelem nebo bezdrátově přes wifi k nějakému routeru co máte doma/ve firmě, půjde pravděpodobně o tento případ. Do této kategorie spadá i sdílení připojení přímo z jednoho počítače na druhý.

Standardně stačí jen připojit kabel a po pár vteřinách vám úspěšné připojení potvrdí oznámení v pravém horním rohu.

Pokud připojení stále není funkční, ověřte si, zda je sítová karta funkční a správně nastavená. Je také možné, že váš router nepodporuje přidělení adresy IP pomocí DHCP a bude třeba ruční nastavení IP adresy a dalších parametrů. Bližší informace by vám měl poskytnout správce sítě.

Stačí kliknou na ikonu Správce připojení, vybrat síť, ke které se chcete připojit a popřípadě zadat na výzvu systému heslo (síťový klíč) k síti.

Pokud připojení stále není funkční, ověřte si, zda je wifi adaptér funkční a správně nastaven. Je také možné, že váš router nepodporuje přidělení adresy IP pomocí DHCP a bude třeba ruční nastavení IP adresy a dalších parametrů. Bližší informace by vám měl poskytnout správce sítě.

Pokud potřebujete sdílet internetové připojení přímo z jednoho počítače do druhého, vyzkoušejte se podívat na článek sdílení internetového připojení.

Pokud router nepřiděluje IP adresu automaticky, nebo pokud potřebujete blíže specifikovat nastavení IP adresy, masky podsítě, výchozí brány nebo serverů DNS, můžete využít možnost detailního nastavení ve Správci připojení:

Mobilní připojení

S nastavením připojení pomocí modemu nebo mobilního telefonu přes síť mobilního operátora vám pomůže článek nastavení mobilního připojení.

ADSL připojení

Většina ADSL modemů obsahuje rovnou i vestavěný router. Postup připojení je tedy shodný jako v případě připojení přes místní síť.

U některých modemů může být pro zprovoznění třeba zvláštní nastavení.

V méně obvyklých případech můžete narazit na nutnost vytočit spojení pomocí protokolu PPPoE, popřípadě PPPoA přímo z počítače.

Vytáčené připojení (Dial-up, DUN)

Pokud vzpomínáte na počátky internetu u nás, kdy bylo připojení velmi pomalé a modemy vyluzovaly při připojení divné zvuky, pamatujete si i typické představitele vytáčeného připojení. Zjednodušeně podáno, takový modem vlastně volá na určité telefonní číslo a pomocí oněch kvílivých zvuků se dorozumívá s ústřednou.

Vytáčené připojení se dnes již téměř nevyužívá. Narazit na něj můžete obvykle jen u různých specializovaných zařízení, alarmů, či zdravotnických zařízení. Nastavení vytáčeného připojení je podobné nastavení mobilního připojení, narozdíl od připojení před GPRS, EDGE či UMTS se však jako „vytáčené telefonní číslo“ udává přímo telefonní číslo dané ústředny, místo řetězce „*99#“.

Bližší informace k nastavení naleznete přímo v článku nastavení vytáčeného připojení, popřípadě v jeho alternativě na stránkách ubuntu.com.

Další možnosti připojení

Pokud se chcete připojit pomocí iBurst, podívejte se na stránku MobileWirelessBroadband, konkrétně IBurst.

Specifické postupy pro konkrétní poskytovatele

U některých ISP (poskytovatelů internetu) je pro zprovoznění třeba zvláštní nastavení.

Alternativní správci připojení

Alternativy k vestavěnému správci připojení v Ubuntu.

KPPP - Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL

  • Poslední úprava: 2023/05/21 14:45
  • autor: mstanke