ruční_nastavení_ip_adresy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ruční_nastavení_ip_adresy [2013/01/15 09:47]
94.23.1.28 yEtxkdIWUVXA
ruční_nastavení_ip_adresy [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Ruční nastavení IP adresy ======
  
 +{{.:info.png}} Tento návod je určen pro pokročilé uživatele. Pro méně zkušené uživatele je zde návod [[Jak na Internet]].
 +
 +U následujících příkladů dosazujte za ''<síťové_zařízení>'' název svého síťového zařízení, například ''eth0''.
 +
 +==== Nastavení hostname (jména počítače) ====
 +
 +<code>
 +sudo hostname <hostname>
 +</code>
 +Je vhodné upravit ''/etc/hostname'', aby vám hostname zůstalo i po restartu :-)
 +
 +==== Zobrazení aktuálního nastavení ====
 +<code>
 +ip a
 +</code>
 +nebo
 +
 +<code>
 +ip addr show <síťové_zařízení>
 +</code>
 +==== Nastavení IP adresy ====
 +
 +<code>
 +sudo ip addr add <IP_adresa>/24 brd + dev <síťové_zařízení>
 +</code>
 +Můžete mít přiřazeno několik IP adres ;-)
 +
 +==== Aktivace rozhraní ====
 +
 +<code>
 +sudo ip link set <síťové_zařízení> up
 +</code>
 +==== Deaktivace rozhraní ====
 +
 +<code>
 +sudo ip link set <síťové_zařízení> down
 +</code>
 +==== Odebrání IP adresy ====
 +
 +<code>
 +sudo ip addr del <IP_adresa>/24 dev <síťové_zařízení>
 +</code>
 +==== Smazání nastavení ====
 +
 +<code>
 +sudo ip addr flush dev <síťové_zařízení>
 +</code>
 +==== Nastavení směrování ====
 +
 +<code>
 +sudo ip route add default via <IP_adresa_brány>
 +</code>
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)