scannery

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
scannery [2013/02/07 17:41]
109.224.64.228
scannery [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Kdyby jste měli scaner, který nebude fungovat ani pod jedním z těchto návodů, stáhněte si program VueScan:[[http://www.hamrick.com/]], uložte jej někde na disk a následně spuťte přes wine [[http://wiki.ubuntu.cz/wine]]====== Scannery ======
  
 +{{.:scanner.png}} Zde najdete návody pro zprovoznění jednotlivých **scannerů**.
 +Pro skenování je v Ubuntu dostupné programy [[simple-scan|Jednoduché skenování]] nebo [[XSane]], které by měli váš scanner automaticky detekovat.
 +
 +==== Mustek ScanExpress 1200 UB Plus ====
 +
 +Pro správnou funkci a detekci tohoto scanneru programem XSane je potřeba dodat firmware do adresáře ''/usr/share/sane/gt68xx/''
 +
 +Firmware nalezneme na [[http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/|této]] stránce, kde si vybereme správný model. Pro snažší orientaci je pro tento konkrétní model [[http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/firmware/sbfw.usb|zde]].
 +
 +Stažený soubor je potřeba přejmenovat na **PS1fx.usb** a uložit do adresáře ///usr/share/sane/gt68xx///. Ovšem pozor, zapisovat do toho adresáře můžete jen s právy superuživatele!
 +
 +Nyní musíme povědět programu [[XSane]], k čemu má přiřadit daný firmware. Uděláme to tak, že si otevřeme s právy superuživatele adresář ///etc/sane.d/gt68xx.conf// a editujeme obsah ke konkretnímu modelu. Nás bude zajímat tento řádek:
 +<code>
 +# Mustek ScanExpress 1200 UB Plus:
 +#override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"
 +</code>upravíme tak, aby to vypadalo takto:
 +<code>
 +# Mustek ScanExpress 1200 UB Plus:
 +override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"
 +firmware "PS1fx.usb
 +</code>
 +Ted jen stačí spustit program [[XSane]] a vybrat připojený scanner na USB (bude detekovan jako Mustek Scan Express 1200 UB plus). Pak již vše jede jak má.
 +
 +
 +**Podobný postup použijte i při dalších modelech scanneru.**
 +
 +==== Scannery HP ====
 +
 +Není potřeba prakticky žádný návod. Jedou ihned bez nutnosti instalace.
 +
 +==== Scannery PRIMAX Colorado Direct 9600 ====
 +
 +Nainstalujte balíček Sane Backend pro skenery PRIMAX. Získáte jej na [[http://zub.fei.tuke.sk/primax/|této]] stránce, nebo si jej stáhněte pomocí [[http://zub.fei.tuke.sk/primax/pxscansane/pxscansane_0.41.sane1.2_i386.deb|tohoto]] odkazu.
 +
 +Nyní je skener připraven k použití.
 +
 +Známé problémy:
 +
 +Nefunguje Gray16 bit a Color16 bit mód, ale color 8 bit má 24-bitovou hloubku barvy.
 +Proměnlivá citlivost (někdy přesvětlený obraz, někdy tmavý). Mělo by pomoci nastavení kalibrace.
 +
 +
 +Nastavení kalibrace:
 +
 +Ze zdrojového kódu zkopírujte soubor **calibration_area.ppm** do adresáře např. ///home/user// . Poté do souboru ///home/user/.profile// přidejte následující řádky:
 +
 +export PXSCAN_DEBUG_IMAGE=/home/user/calibration_area.ppm
 +
 +export PXSCAN_DEBUG=255
 +
 +
 +
 +Restartujte systém.
 +
 +soubor calibration_area.ppm můžete rovněž stáhnout [[http://zub.fei.tuke.sk/primax/pxscansane/pxscansane-0.41.sane1.2/doc/pictures/calibration_area.ppm|zde]].
 +
 +==== Epson DX4000/DX4050 ====
 +Návod odzkoušen na verzích <ubu> Ubuntu 6.10 - 8.04. Mohl by fungovat i na podobná zařízení od Epsonu. V <ubu> Ubuntu 9.04 funguje tento scanner "sám od sebe".
 +
 +Je třeba mít nainstalovaný [[XSane]], tj. balíčky ''xsane'', ''xsane-commons'', ''libsane'', ''libsane-extras'', a ''sane-utils''.
 +Nyní otevřte terminál a zadejte příkaz
 +<code>
 +lsusb
 +</code>Dostanete výstup podobný následujícímu
 +<code>
 +Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
 +Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
 +Bus 002 Device 001: ID 04b8:082f Seiko Epson Corp.
 +Bus 002 Device 002: ID 0000:0000
 +Bus 001 Device 003: ID 046d:c001 Logitech, Inc. N48/M-BB48 [FirstMouse Plus]
 +Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
 +</code>Dobře si zapamatujte nebo zapiště dvě ID čísla (oddělená dvojtečkou) z řádku, který obsahuke text ''Seiko Epson Corp.'' V našem případě to tedy jsou čísla ''4b8'' a ''82f''. V libivolném textovém editoru (gedit, vim, kate, atp.) otevřte se superuřivatelskými právy soubor ''/etc/sane.d/epson.conf'', např. příkazem v terminálu
 +<code>
 +sudo gedit `/etc/sane.d/epson.conf
 +</code>Nyní hledejte řádku obsahující
 +<code>
 +# usb 0x? 0x?
 +</code>Tento řádek odkomentujte (smažte znak ''#'') a místo otazníků napište ID čísla (úvodní nuly vynechat). V našem případě bude řádek po úpravách vypadat takto:
 +<code>
 +usb 0x4b8 0x82f
 +</code>Na závěr úprav tohoto souboru odkomentujte řádky
 +<code>
 +usb /dev/usbscanner0
 +usb /dev/usb/scanner0
 +</code>Nyní spusťte [[XSane]]. Nyní znovu zadejte do terminálu příkaz ''lsusb''. Nyní nás na řádce obsahující ''Seiko Epson Corp.'' zajímají čísla ''Bus'' a ''Device'', tj. v našem příkladu ''002'' respektive ''001''. Do terminálu zadejte
 +<code>
 +sudo chmod 0666 /proc/bus/usb/XXX/YYY
 +</code>kde ''XXX'' nahraďte číslem Bus a ''YYY'' číslem Device (včetně nul!). Znovu otevřete [[XSane]] a je to!
 +
 +Pokud se objeví chyba oznamující nemožnost vytvoření souboru (nedostatečná práva), zadejte do terminálu
 +<code>
 +sudo chmod 0666 ~/.sane/xsane/*
 +</code>
 +==== Scannery Acer 3300U a jiné využívající snapscan ====
 +
 +Scanner vyžaduje stažení firmware a úpravu nastavení //snapscan//u:
 +
 +<code>
 +wget http://faq.caslavka.cz/attachments/128/scanner-acer-benq-3300U-4300U-firmware.tgz
 +tar xzf scanner-acer-benq-3300U-4300U-firmware.tgz
 +chmod a+x scanner/*
 +sudo mv scanner /usr/share/sane/snapscan
 +sudo sed -i /etc/sane.d/snapscan.conf -e 's/your-firmwarefile.bin/scanner\/U176V041.BIN/g'
 +</code>
 +Vytáhněte scanner ze sítě a USB, znovu jej připojte a Xsane by si s ním měl rozumět. (http://faq.caslavka.cz/content/22/128/cs/instalace-usb-scanneru-id-04a520b0-acer-peripherals-inc-now-benq-corp-s2w-3300u_4300u.html)
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)