scrot

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

scrot [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Scrot ======
 +{{.:camera.png}} Někteří lidé nejraději dělají všechno v terminálu. Pokud jste jimi též, tato aplikace je přímo pro vás. Pomocí vaši milované konzole můžete pořizovat snímky vaší plochy. Program má také řadu zajímavých funkcí, jako miniatura, kvalita snímku, pojmenování a další.
  
 +===== Instalace =====
 +Program se normálně nachází ve zdrojích, jakoukoli metodou tedy nainstalujeme balík:
 +<code>
 +scrot
 +</code>
 +===== Ovládání =====
 +Fotíme prostým spuštěním příkazu:
 +<code>
 +scrot
 +</code>V okamžiku zaznamenání snímku vám speaker dokonce pípne. ;-)
 +
 +V místě, kde se zrovna v terminálu nacházíme, se vytvoří obrázek se jménem podobným
 +<code>
 +2008-06-16-204441_1024x768_scrot.png
 +</code>
 +Každému člověku, který má rád, jak se říká, //komandlajnu//, nestačí zadat 1 slovo, ale musí se v tom šťourat a všechno odkalit. Držte si klobouky, jdeme se kouknout, co všechno foťák obrazovky umí. :-D
 +
 +==== Výběr okna/oblasti ====
 +I pomocí terminálového programu můžete vyfotit pouze jedno vámi zvolené okno nebo oblast. Dovedeme to pomocí atributu **-s**. Po spuštění příkazu klepněte na okno, které chcete vyfotit. Pokud se jedná o oblast, stikněte levé tlačítko myši a táhněte, až vyberte celou požadovanou plochu.
 +
 +{{.:tip.png}} Pokud takto vyberete na sejmutí okno, na snímku nebudou okraje oken včetně horního titulku. Pokud je chcete také vyfotit, přidejte ještě parametr **-b**.
 +<code>
 +scrot -s -b
 +</code>Vyfotí po kliknutí dané okno i s okrajem.
 +
 +==== Časová prodleva před sejmutím ====
 +{{.:clock.png}} Po zadání příkazu scrot vždy fotí okamžitě. Pokud potřebujete, aby trochu počkal, použijte parametr **-d**. Za něj dopište počet sekund, kolik má scrot čekat.
 +
 +{{.:info.png}} Scrot samozřejmě umí i odpočítávat. Přidáme pouze atribut **-c** do příkazu a v terminálu se vám budou zobrazovat čísla, která znázorňují počet zbývajících sekund.
 +
 +Tento příkaz vám za hodinu sejme obrazovku a ještě vám bude odpočítávat. :-)
 +<code>
 +scrot -cd 3600
 +</code>
 +
 +==== Miniatura ====
 +Volbou **-t** můžeme vytvořit kromě snímku další snímek - miniaturu. Za parametr tedy ještě dopíšeme počet procent, jak má být oproti velkému snímku miniatura malá.
 +<code>
 +scrot -t 50
 +</code>Vytvoří snímek a k němu miniaturu velkou jakou polovina původního snímku (je nastaveno 50%).
 +
 +==== Název obrázku ====
 +Jak jste si všimli, v základu je scrot nastaven, aby obrázek pojmenoval:
 +<code>
 +rok-měsíc-den-hodinaminutasekunda_rozlixšení_scrot.png
 +</code>Teď řekneme scrotu, že si chceme obrázek pojmenovat jinak. Musíme znát jeho proměnné, abychom si mu název mohli poskládat.
 +  * **%Y** - rok
 +  * **%m** - měsíc
 +  * **%d** - den
 +  * **$w** - výška obrázku
 +  * **$h** - šířka obrázku
 +
 +Existují další proměnné, toto jsou pouze základní, více na %%man scrot%%.
 +
 +Teď už víme, jak máme scrotu říci, jak se má obrázek jmenovat. Zadejme pro zkoušku do terminálu:
 +<code>
 +scrot 'to_je_moje_plocha__rok_je_%Y_měsíc_je_%m_a_dneska_je%d__obrázek_má_rozlišení_$wx$h.png'
 +</code>Takto si můžeme se scrotem hrát.
 +
 +==== Kvalita snímku ====
 +Pomocí parametru **-q** můžeme nastavit kvalitu fotky. Za parametru ještě napíšeme číslo od 1 (nejmenší kvalita) do 100 (nejvyšší kvalita). Automaticky je jinak nastavena kvalita 75.
 +<code>
 +scrot -q 100
 +</code>Udělá nejkvalitnější obrázek, co jen scrot dokáže.
 +
 +==== Vlastní příkaz ====
 +Možná máte vytvořenou nějakou složku na vaše snímky. Jak už jste četli, snímek se ukládá tam, kde máte zrovna otevřený terminál. K tomu se přesně hodí atribut **-e**. Po sejmutí obrázku spustí příkaz napsaný za tímto atributem (musí být v apostrofech).
 +
 +Ještě budeme potřebovat znát další proměnné, abychom mohli obrázek efektivně přesunovat.
 +
 +  * **$f** - název souboru snímku i s cestou (/home/martin/aaa/bbb/ccc.png)
 +  * **$n** - název souboru snímku bez cesty (ccc.png)
 +
 +<code>
 +scrot -e 'mv $f ~/Snímky/'
 +</code>Vyfotí a přesune soubor do složky //~/Snímky//.
 +
 +===== Závěr =====
 +Co schválně provede tento příkaz? :-D
 +<code>
 +scrot 'toto_je_scrot_%d.%m.%Y' -d 10 -c -s -b -q 50 -t 33 -e 'mv $f ~/ && echo "Jak se vede?"'
 +</code>Další informace a možnosti tohoto skvělého programu se dozvíte spuštěním oblíbeného příkazu:
 +<code>
 +man scrot
 +</code>
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://linuxbrit.co.uk/scrot/|Domovská stránka programu]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)