sdružení

Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku

Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku (dále jen sdružení) je nezisková organizace (občanské sdružení) založená na podporu Ubuntu v Česku. Naším hlavním cílem je pomoci většímu rozšíření Ubuntu v Česku a zajistit jeho uživatelům nejlepší možné služby, ať už se jedná o lokalizaci Ubuntu do češtiny, uživatelskou podporu (a to jak komunitní tak profesionální) nebo třeba lepší dostupnost Ubuntu a další.

Protože v dnešní době hýbou světem hlavně peníze, tak také jedním z cílů sdružení (a také jedním z hlavních důvodů pro jeho založení) je získávání a optimální používání finančních prostředků. Peníze sdružení získává převážně z členských příspěvků a darů. Do budoucna se uvažuje také o tom, že sdružení bude získávat další finanční prostředky prodejem různých propagačních a informačních materiálů.

 • E-mail: sdruzeni@ubuntu.cz
 • Datová schránka: kxc69cp
 • Sídlo: Sobínská 680/7, 161 00 Praha 6
 • IČ: 22674608
 • DIČ: CZ22674608 (sdružení není plátcem DPH)
 • Bankovní spojení:
  • Fio banka
  • číslo účtu: 2600019222/2010
 • Statutární zástupce:
  • Tadeáš Pařík, předseda
  • e-mail: tadeas.parik@ubuntu.cz
 • Výbor: info@ubuntu.cz

Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku je vedeno v seznamu občanských sdružení Ministerstva vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/6985/07-R.

Orgány sdružení jsou členská schůze, výbor a předseda sdružení.

Výbor společně s předsedou je nejdůležitější orgán sdružení - řídí činnost sdružení, rozhoduje o využití financí sdružení a přijímá členy sdružení. Výbor sdružení je tříčlenný a je volen členskou schůzí na jeden rok.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jedná jeho jménem a koordinuje a řídí činnost výboru. Předsedu sdružení volí každoročně výbor sdružení ze svých řad.

 • Tadeáš Pařík (předseda sdružení)
 • Martin Šácha
 • Martin Kiklhorn

Většina občanských sdružení i jiných neziskových organizací funguje díky svým členům - dobrovolníkům zapáleným pro věc, kteří neváhají obětovat svůj volný čas i peníze pro dobrou věc.

Ani Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku není v tomto směru výjimkou. Sdružení je otevřeno všem zájemcům o členství a jedinou podmínkou pro vstup je věk - členem sdružení se mohou stát pouze starší patnácti let.

Pro přihlášení za člena sdružení byl vytvořen jednoduchý webový formulář.

Přesný výpis práv a povinností člena sdružení naleznete ve stanovách. Zkráceně lze říci, že k povinnostem členů patří především placení členských příspěvků a jejich hlavním právem je spoluúčast na rozhodování a činnosti sdružení.

S tímto také úzce souvisí otázka, pro koho je sdružení určeno. V úvodu píšeme, že členem se může stát každý, ale to ještě neznamená, že se jím každý stát musí. Od členů se předpokládá hlubší zájem o dění okolo Ubuntu a hlavně vůle a zájem aktivně a osobně se na tomto dění podílet, pomáhat v různých projektech, případně projekty aktivně vytvářet a vést. Pokud tedy takový člověk jste, tak je sdružení určeno přímo pro vás. Členské příspěvky

Placení členských příspěvků je jednou ze základních povinností členů sdružení. Příspěvky se platí na kalendářní rok. Pro rok 2015 je jejich výše stanovena na 150 Kč pro studenty a 500 Kč pro ostatní. Výši členského příspěvku na základě návrhu výboru sdružení každoročně stanovuje členská schůze.

 • Poslední úprava: 2020/05/03 15:23
 • autor: mstanke