sdružení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
sdružení [2019/03/27 19:23]
Michal Stanke import ze stránek http://sdruzeni.ubuntu.cz/...
sdružení [2020/05/03 15:23] (aktuální)
Michal Stanke nahrazen nefunkční e-mailový odkaz
Řádek 13: Řádek 13:
   * **DIČ:** CZ22674608 (sdružení není plátcem DPH)   * **DIČ:** CZ22674608 (sdružení není plátcem DPH)
   * **Bankovní spojení:**   * **Bankovní spojení:**
-   * Fio banka +    * Fio banka 
-   * číslo účtu: 2600019222/2010+    * číslo účtu: 2600019222/2010
   * **Statutární zástupce:**   * **Statutární zástupce:**
-   * Tadeáš Pařík, předseda +    * Tadeáš Pařík, předseda 
-   * e-mail: tadeas.parik@ubuntu.cz+    * e-mail: tadeas.parik@ubuntu.cz 
 +  * **Výbor:** info@ubuntu.cz
  
 //Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku je vedeno v seznamu občanských sdružení Ministerstva vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/6985/07-R.// //Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku je vedeno v seznamu občanských sdružení Ministerstva vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/6985/07-R.//
Řádek 53: Řádek 54:
  
 Placení členských příspěvků je jednou ze základních povinností členů sdružení. Příspěvky se platí na kalendářní rok. Pro rok 2015 je jejich výše stanovena na 150 Kč pro studenty a 500 Kč pro ostatní. Výši členského příspěvku na základě návrhu výboru sdružení každoročně stanovuje členská schůze. Placení členských příspěvků je jednou ze základních povinností členů sdružení. Příspěvky se platí na kalendářní rok. Pro rok 2015 je jejich výše stanovena na 150 Kč pro studenty a 500 Kč pro ostatní. Výši členského příspěvku na základě návrhu výboru sdružení každoročně stanovuje členská schůze.
 +
 +===== Ke stažení =====
 +
 +==== Zápisy ze schůzí ====
 +
 +  * {{ ::schuze-zapis.pdf |Ustavující schůze (15. 12. 2007)}}
 +  * {{ ::zapis-17012009.pdf |Členská schůze (17. 1. 2009)}}
 +  * {{ ::schuze2010zapis.pdf |Členská schůze (16. 1. 2010)}}
 +  * {{ ::schuze2011zapis.pdf |Členská schůze (22. 1. 2011)}}
 +  * {{ ::schuze2012zapis.pdf |Členská schůze (15. 1. 2012)}}
 +  * {{ ::schuze2013zapis.pdf |Členská schůze (19. 1. 2013)}}
 +  * {{ ::schuze2014zapis.pdf |Členská schůze (07. 12. 2013)}}
 +  * {{ ::obcanske_sdruzeni_ubuntu_pro_ceskou_republiku_-_zapis_ze_schuze.pdf |Členská schůze (10. 1. 2015)}}
 +
 +==== Zprávy o činnosti a hospodaření sdružení ====
 +
 +  * {{ ::zprava2008.pdf |2008}}
 +  * 2009 - //zatím není k dispozici//
 +  * {{ ::zprava2010.pdf |2010}}
 +  * {{ ::zprava2011.pdf |2011}}
 +  * {{ ::zprava2012.pdf |2012}}
 +  * {{ ::zprava2013.pdf |2013}}
 +  * {{ ::obcanske_sdruzeni_ubuntu_pro_ceskou_republiku_-_hospodareni.pdf |2014}}
 +
  • Poslední úprava: 2019/03/27 19:23
  • autor: Michal Stanke