sshfs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
sshfs [2012/07/28 13:54]
Ubuntu vytvořeno
sshfs [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== SSHFS ======
  
 +[[SSH]] je bezpečnostní protokol pro komunikaci mezi počítači. **SSHFS** je nástroj, který používá ssh pro připojení vzdáleného souborového systému na místní stroj; síť je (obvykle) transparentní pro uživatele. Protože ssh autentizuje připojení, můžete si být jistí, že se ke vzdáleným adresářům dostane pouze ten, kdo k nim má povolený přístup (pokud je samozřejmě vše správně nastaveno). Ssh také spojení šifruje, takže nikdo nemůže vaše soubory vidět při přesouvání po síti.
 +
 +===== Instalace a nastavení =====
 +
 +Jednoduše nainstalujte balík ''sshfs''. Zadejte následující příkaz do [[Terminál|Terminálu]]:
 +<code>
 +sudo apt-get install sshfs
 +</code>
 +Poté sebe přidejte do //fuse// skupiny. To je nutné abyste mohli používat příkaz ''fusermount'', který je potřebný pro nástroj zajišťující systém souborů v uživatelském prostoru - FUSE. Pokud toto neprovedete, dostanete chybovou hlášku ohledně oprávnění. Musíte se odhlásit a znovu přihlásit aby se změny provedly. Přidání provedete příkazem:
 +<code>
 +sudo adduser $USER fuse
 +</code>
 +===== Použití =====
 +
 +Nyní, za předpokladu že máte spuštěný ssh server na vzdáleném počítači, jednoduše spusťte ''sshfs'' příkaz k připojení vzdáleného adresáře. V následujícím příkladě má vzdálený adresář název ''/projekty'' a vzdálený počítač se jmenuje ''vzdaleny''. Místní přípojný bod bude ''~/projekty''.
 +<code>
 +sshfs $USER@vzdaleny:/projekty ~/projekty
 +</code>
 +Pro odpojení složky,
 +<code>
 +fusermount -u ~/projekty
 +</code>
 +Pro přidání této složky do vašeho %%/etc/fstab%%:
 +<code>
 +sshfs#franta@vzdaleny:/projekty    /home/franta/projekty    fuse    defaults    0  0
 +</code>//Poznámka: Změňte ''franta'' na vaše přihlašovací jméno. Tato změna nebyla nutná když jste psali příkazy, příkazový řádek to udělal za vás. Nyní to nutné je.//
 +
 +Jedna z důležitých věcí, na které si musíte dát pozor, je vaše UID (//Uživatelské identifikační číslo//, které je unikátní pro každého uživatele v systému). Toto UID totiž nemusí být stejné na různých počítačích. Když napíšete příkaz %%ls -l%%, vypíše se ve třetím sloupci uživatelské jméno spojené s každým souborem. V Unixu, UID jsou to, co má váhu, nikoliv jména. Takže pokud máte UID 1000 na místním počítači a 1003 na vzdáleném počítači, adresář připojený přes sshfs ukáže jiné jméno u vašich souborů. To ale není problém, protože ssh server na vzdáleném počítači je ten, který čte a zapisuje vaše soubory. Takže přestože příkaz %%ls -l%% ukazuje jiné UID, jakékoliv změny budou provedeny přes ssh server na vzdáleném počítači, který použije správné UID pro vzdálený stroj. Problém může nastat jedině, když použijete program, který se dívá na UID souborů (např. %%ls%%, které vypíše špatné uživatelské jméno).
 +
 +===== Odkazy =====
 +
 +  * Tato stránka je založená na [[http://ubuntu.wordpress.com/2005/10/28/how-to-mount-a-remote-ssh-filesystem-using-sshfs/|tomto anglickém návodu]].
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)