synce-kde

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
synce-kde [2012/07/28 17:00]
Ubuntu vytvořeno
synce-kde [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== SynCE-KDE ======
  
 +**SynCE-KDE** je služba pro připojení PPC podobná ActiveSync, ale nabízí více možností. Sestává ze služby RAKI (procházení PDA v průzkumníku),​ aplikace RAKI a démona vdccm (můžete však použít i dccm).
 +
 +  * procházení souborů a adresářů PDA a běžná manipulace s nimi (kopírování,​ mazání ap) v průzkumníku Konqueror, podpora funkce drag and drop
 +  * podporuje také několik zařízení PDA zapojených současně (vdccm)
 +  * pokud není PDA s počítačem zaregistrováno,​ je automaticky nabídnuta možnost nastavení "​partnerství"​ v grafickém prostředí
 +  * podporuje architekturu pluginů pro synchonizaci,​ přičemž dva pluginy jsou již standartně zahrnuty: sychronizace kontaktů a adresáře (s aplikací Kontact) a synchronizace s [[http://​www.avantgo.com/​frontdoor/​index.htmlAvantGo|AvantGo]].
 +  * podpora heslování,​ instalace .cab souborů na zařízení- stačí myší pomocí drag and      drop přetáhnout soubor na Raki applet nebo pravým tl. v Konqueroru.
 +  * podpora NAT routování pro připojení PDA k internetu.
 +  * zobrazení systémových informací a stavu baterie PDA.
 +  * spouštění PDA programů
 +  * zvuková upozorňování na spojení, odpojení a požadavek zadání hesla.
 +
 +====== Úvodní poznámky ======
 +
 +Postup byl úspěšně vyzkoušen na PDA s Pocket PC 2002. Pro novější systémy (WM5 ap.) budete možná potřebovat nejnovější verzi kde-sync ​ a další postupy včetně překladu ze zdrojových kódů (Ubuntu může mít mírně starší verze).
 +  * Verze balíku ​ kde-synce pro Ubuntu Gutsy Gibbon: [[http://​packages.ubuntu.com/​gutsy/​utils/​synce-kde|synce-kde]]
 +
 +
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +
 +  * Pokud nemáte KDE nainstalováno,​ lze [[Instalace programů|nainstalovat]] pomocí metabalíku %%kubuntu-desktop%%. Pokud však nebudete chtít používat KDE jako desktop, možná bude stačit nainstalovat pouze balíky ''​konqueror''​ a ''​kde-sync''​ (systém si pohlídá závislosti).
 +
 +{{.:​link.png}} Čtěte [[Přechod z Ubuntu na Kubuntu, Xubuntu]]
 +
 +
 +{{.:​apt.png}} Instalace v [[Terminál|terminálu]]:​
 +<​code>​
 +sudo apt-get install synce-kde
 +</​code>​
 +{{.:​important.png}} Distribuce Hardy Heron 8.04 v repozitáři neobsahuje balík synce-kde. Není však problém tento balík stáhnout a nainstalovat z vydání 7.10 (Gutsy Gibbon (pomocí např. gdebi, automaticky se nainstalují také 4 závislé balíky)
 +http://​packages.ubuntu.com/​gutsy/​i386/​synce-kde/​download
 +
 +
 +====== Spuštění ​ RAKI ======
 +
 +Program spustíte z **nabídky KDE**- **Nástroje** → **Raki**, případně z terminálu příkazem ''​raki''​
 +
 +
 +====== Nastavení voleb, připojování a odpojování ======
 +
 +Budete dotázáni, zda chcete jako démona pro připojování používat ''​dccm''​ nebo ''​vdccm''​.
 +Můžete zvolit doporučené ''​vdccm''​ (lze později z kontextového menu appletu změnit).
 +
 +Pokud jste postupovali podle tohoto návodu, budete mít již  PDA zkonfigurované a vytvořeno partnerství. Pokud ne, bude nabídnuto jeho vytvoření v grafickém prostředí.
 +
 +Po spuštění RAKI a potvrzení voleb dostanete novou ikonu v systémové oblasti.
 +
 +{{.:​a5.png}}
 +
 +Kontextové menu (pro nastavení voleb, spouštění dccm apod.) dostanete pravým tl. myši nad ikonou RAKI v systémové oblasti
 +
 +
 +V menu RAKI **Configure** si můžete nastavit automatický start démona ''​vdccm''​ (nebo ''​dccm''​ při spuštění systému (**Connection settings**- zatržení //Start dccm at startup//.
 +Jako cestu pro spouštění (//Path to dccm//) můžete nastavit buď //dccm// nebo //vdccm// (později lze samozřejmě změnit)
 +
 +{{.:​a7.png}}
 +
 +V //​Notifications//​ (Upozorňování) můžete dle preferencí případně upravit cestu k zvukovým souborům signalizujícím připojení (//​Connect//​),​ odpojení (//​Disconnect//​),​ žádost o zadání hesla (//Password Request//) a Odmítnutí hesla (//Password Rejected//​). //​IP-Tables//​ slouží asi k nastavení [[http://​www.root.cz/​clanky/​vse-o-iptables-uvod|iptables]].
 +
 +
 +Stačí tedy z  nabídky RAKI zvolit //Start dccm// pro spuštění démona (pokud je tato volba aktivní)- pokud není aktivní, démon je pravděpodobně již spuštěn.
 +
 +
 +Pokud si zvolíte v preferencích **automatický start** //dccm// při přihlášení,​ potom **po každém připojení PDA stačí jen zadat v terminálu ​ příkaz** ''​sudo synce-serial-start''​ . **Odpojení provedete z menu RAKI** - //Stop dccm//
 +
 +Úspěšné navázání spojení je vizuálně signalizováno ikonou v systémové oblasti.
 +
 +{{.:​a6.png}}
 +
 +Nyní již můžete spustit prohlížeč Konqueror a do adresního řádku zadat
 +<​code>​
 +rapip:/
 +</​code>​
 +{{.:​a2.png}}
 +
 +====== Procházení PDA v Konqueroru (Krusaderu) ======
 +
 +  * se soubory a adresáři v PDA lze pracovat prakticky jako s normálními soubory
 +
 +  * **máte-li připojeno jen jedno PDA:** Otevřte si prohlížeč Konqueror a zadejte ''​rapip:/''​ - měli by jste se dostat do kořenového adresáře PDA.
 +
 +  * pokud máte současně připojeno víc než jedno PDA (vyžaduje ''​vdccm''​) je třeba pro přístup zadat příkaz ve tvaru ''​rapip://​name_of_an_active_connection_file/''​ (viz. nápověda, kterou získáte z kontextového menu  pravým tl. myši **Help** → **Raki Handbook** (anglicky)
 +  * s RAKI funguje také dvoupanelový správce souborů [[Krusader]].
 +
 +====== Připojování a odpojování ======
 +
 +  * **Připojení:​** Připojte a zapněte PDA. Pokud není spuštěn ''​(v)dccm'',​ z menu RAKI  zvolte //Start dccm//. Do terminálu zadejte ''​sudo synce-serial-start'',​ po výzvě zadejte systémové heslo.
 +  * **Odpojení:​** Z menu RAKI zvolte //Stop dccm//. PDA můžete odpojit.
 +
 +Více informací najdete na stránkách wiki projektu (viz. odkazy) nebo v manuálu RAKI.
 +
 +
 +====== RAKI v Gnome ======
 +{{.:​iconCircle.png}} ​ Pro RAKI v Gnome lze nastavit automatické spouštění ''​raki''​ při startu Gnome. Lze to udělat např. ze systémového Menu //​Volby//​→ //​Sezení//,​ zvolte ​ //Přidat// a přidejte spouštění příkazu %%raki%%.
 +Aplikace nicméně je založená na knihovnách KDE.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​synce.sourceforge.net/​synce/​kde/​]]
 +  * [[http://​www.synce.org/​index.php/​KDE]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)