Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
synce-registrace [2012/07/28 18:07]
Ubuntu
synce-registrace [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== SynCE-Registrace ======
 +
 +{{.:​example.png}} PDA má 2 sloty na zaregistrování "​partnerství"​ s počítačem. ​ Mohou nastat tyto případy:
 +  * oba sloty jsou volné (PPC není dosud registrováno se žádným počítačem):​ příkazem %%synce-matchmaker create%% si zaregistruje nové "​partnerství"​.
 +  * jeden slot je obsazený- můžete si zaregistrovat s druhým volným slotem (%%synce-matchmaker create%%)
 +  * oba sloty obsazené- příkazem ​ %%synce-matchmaker-replace N %%provedete přeregistraci (N nahradíte číslem slotu-1 nebo 2).
 +
 + :!: funkční "​partnerství"​ (partnership) s počítačem je nutné pro synchronizaci s aplikacemi jako Evolution nebo Kontact. Pro normální spojení, manipulaci se soubory a instalaci programů není nezbytné.
 +
 +==== Postup na příkladech ====
 +
 +Zadejte:
 +
 +<​code>​
 +cacti@mypc:​~$ synce-matchmaker status
 +</​code>​
 + :!: Tímto příkazem dostanete informaci o aktuálním ​ statusu (stavu) "​partnerství"​.
 +Hlášení může vypadat např. takto:
 +
 +<​code>​
 +cacti@mypc:​~$ synce-matchmaker status
 +Current partner index: 2
 +Partner 1 id:    0x252d25d2
 +Partner 1 name:  "​COMPUTER"​
 +Partner 2 id:    0x3cad393d
 +Partner 2 name:  "​laptop"​
 +[rra_matchmaker_create_partnership:​380] Partnership not found and there are no empty partner slots on device.
 +'''​Partnership creation failed. Maybe there is no empty partnership slot?'''​
 +</​code>​
 + :!: Řádek //​Partnership not found and there are no empty partner slots on device.// vlastně říká, že oba dva sloty jsou obsazeny a registrovány-jeden jako //​COMPUTER//​ a druhý jako //laptop//.
 +
 +
 +V podobných příkazech je nutno jedno "​partnerství"​ nahradit a zaregistrovat. Použijte k tomu příkaz
 +<​code>​
 +synce-matchmaker replace N
 +</​code>​
 +kde N nahraďte číslem 1 nebo 2 podle toho, který slot chcete přeregistrovat.
 +
 +
 +Tedy např.
 +
 +<​code>​
 +cacti@mypc:​~$ synce-matchmaker replace 1
 +Partnership replacement succeeded.
 +</​code>​
 +
 +Zde bylo úspěšně (viz. //​Partnership replacement succeeded.//​) nahrazeno a zaregistrováno vaše nové partnerství s PDA na prvním slotu.
 +
 +
 +Pokud je alespoň jeden slot volný, použijte příkaz ​ %%synce-matchmaker create%%:
 +
 +
 +<​code>​
 +cacti@mypc:​~$ synce-matchmaker create
 +</​code>​
 +a přečtěte si hlášení:
 +
 +<​code>​
 +cacti@mypc:​~$ synce-matchmaker create
 +[rra_matchmaker_create_partnership:​356] Partnership slot 1 is empty on device
 +[rra_matchmaker_create_partnership:​356] Partnership slot 2 is empty on device
 +Partnership creation succeeded. Using partnership index 1.
 +</​code>​
 + :!: V tomto případě byli na PDA oba sloty volné (viz. hláška //​Partnership slot 1 is empty on device// a //​Partnership slot 2 is empty on device//). Bylo úspěšně zaregistrováno partnerství (slot) č.1.
 +(viz. hláška //​Partnership creation succeeded.//​ !)