trvalé_připojení_sdílených_složek_windows

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
trvalé_připojení_sdílených_složek_windows [2012/07/28 17:47]
Ubuntu vytvořeno
trvalé_připojení_sdílených_složek_windows [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Trvalé připojení sdílených složek Windows ======
  
 +Tento návod vás provede nastavením a připojením sdílených složek systému Windows. Až dokončíte tento postup, budete mít po každém puštění počítače tyto složky vždy připojené.
 +
 +====== Předpoklady ======
 +
 +Musíte mít nainstalovanou Sambu a smbfs na vašem počítači. Pro ujištění se a případné doinstalování zadejte příkaz v [[Terminál|Terminálu]]:​
 +<​code>​
 +sudo apt-get install samba smbfs
 +</​code>​
 +Musíte také mít počítač s Windows (nebo počítač s nainstalovanou Sambou) a přístupné jejich sdílené složky.
 +
 +====== Nastavení ======
 +
 +===== Skupiny pro čtení a zápis =====
 +První krok je udělat skupiny uživatelů,​ kterým chcete povolit čtení nebo zápis do sdílených složek (standardně pouze root může číst i zapisovat). Pokud chcete tato práva přidělit pouze jednomu uživateli, tak se o toto nastavení nemusíte starat. Pokud máte více uživatelů a každý z nich má vlastní Windowsovský účet a práva, nepřidávejte je do těchto skupin. Naopak, opakujte tato nastavení pro každého uživatele zvlášť. Doporučuji udělat přípojný bod uvnitř jejich domovského adresáře.
 +
 +Pro vytvoření skupiny, jděte do nabídky "​Systém → Administrace → Uživatelé a skupiny"​. Pod záložkou skupiny vytvořte novou skupinu. Poté přidejte uživatele, kterému chcete umožnit čtení i zápis do této skupiny. Napište si GID pro tuto skupinu, budete ho ještě potřebovat.
 +
 +===== Soubor s osobními údaji =====
 +**Upozornění:​** Buďte si vědomi, že touto metodou může každý uživatel se správcovským přístupem vidět vaše hesla jako normální text.
 +
 +Vytvořte soubor s názvem ''​.smbpassword'',​ nejspíš v domovském adresáři hlavního uživatele sdílení. Do tohoto souboru vložte ''​username'',​ rovná se (''​=''​) a Windowsovské uživatelské jméno (popřípadě doménu, pokud se má přihlašovat do domény) na první řádek; na druhý řádek vložte ''​password'',​ rovná se (''​=''​) a heslo pro tento uživatelský účet. Soubor by měl poté vypadat takto:
 +<​code>​
 +username=MojeUživatelskéJméno
 +password=MojeHeslo
 +</​code>​
 +V [[Terminál|Terminálu]],​ v adresáři se souborem ''​.smbpassword'',​ napište:
 +<​code>​
 +sudo chown root .smbpassword
 +sudo chmod 600 .smbpassword
 +</​code>​To zaručí, že pouze správce počítače bude mít přístup k tomuto souboru.
 +
 +===== Editace fstab =====
 +**Upozornění:​** Editace souboru ''​fstab''​ může být nebezpečná! Prosím, před editací raději proveďte zálohu tohoto souboru.
 +
 +Přidejte tento řádek (je to celé 1 řádek!) na konec vašeho souboru ''/​etc/​fstab'':​
 +<​code>​
 +//​jméno_serveru/​název_sdílení /​přípojný_adresář smbfs credentials=/​home/​franta/​.smbpassword,​gid=GID_skupiny 0 0
 +</​code>​
 +Pokud chcete dát práva čtení i zápisu pouze jednomu uživateli, použijte ''​uid=UživatelskéID''​ namísto ''​gid''​. Pokud nechcete nikomu, kromě správce dát přístup ke čtení i zápisu, odstraňte tuto část (''​uid''/''​gid''​) úplně. Požadované ''​UživatelskéID''​ můžete nalézt v souboru ''/​etc/​passwd''​
 +<​code>​
 +gedit /etc/passwd
 +</​code>​
 +Ujistěte se, že používáte unixový zápis "//"​ nebo "/"​ namísto Windowsovského "​\\"​ nebo "​\"​ ve sdílené složce. Jinak příkaz neproběhne správně.
 +
 +Ujistěte se také, že adresář, ke kterému hodláte sdílenou složku připojit skutečně existuje (a je prázdný).
 +
 +===== Dokončení nastavení =====
 +Znovu načtěte ''​fstab''​ příkazem
 +<​code>​
 +sudo mount -a
 +</​code>​nebo restartujte počítač.
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)