programování:bash_a_skripty

Bash a skripty

Pouze pro zkušené uživatele nebo pro ty, kteří znají příkazový řádek Linuxu.

  • Bash úvod - Úvod do Bashe, základní příkazy a přehled programů.
  • Bash pokračování - Pokračování v jazyce Bash, proměnné, řídící struktury.
  • Chmod - Nastavování uživatelských práv u souborů a složek.

Skripty

  • SkriptCross - První a ukázkový skript s podrobným vysvětlením
  • SkriptAddKey - Skript pro přidání klíčů repozitářů do systému
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1