windows_mobile:pocket_pc

Windows Mobile/Pocket PC

Tento článek pojednává o tom, jak zprovoznit komunikaci a synchronizaci s Windows Mobile/Pocket PC PDA a komunikátory. Informace zde obsažené jsou relevantní pro přístroje s OS Pocket PC, Pocket PC 2000, Pocket PC 2002 (Windows CE 3.0 kernel) a dále Windows Mobile for Pocket PC 2003 a 2003SE. Pravděpodobně budou fungovat i starší přístroje s Windows CE 2x (1x ?) Pro nové přístroje s WinMobile 5/6 použijte raději jiný postup. Tento návod je psán „na míru“ pro HP ipaq s USB připojením , pro přístroje od jiného výrobce se může postup v detailech lišit. V dalším textu termíny Pocket PC, PPC, PDA apod. budeme označovat vždy celou třídu těchto PDA zařízení (jejichž značení v průběhu času prodělalo několik změn- Palm-size PC, Pocket PC, Windows mobile for Pocket PC atd.)

V současné době (5/2009) existuje více způsobů pro komunikaci a synchronizaci s Windows Mobile zařízeními. Následující postup by měl být stále funkční, doporučuji však v prvé řadě projít si (použít vyhledávání) fórum a zkusit nejdříve např. podle tohoto postupu: http://forum.ubuntu.cz/index.php/topic,30093.0.html

Zjistěte si nejdříve verzi systému u vašeho zařízení. Pro novější PDA a smarphony s WM5 si prostudujte návody na anglické wiki projektu (postup je složitější). Seznam kompatibilních zařízení s Windows mobile 2005, které se podařilo úspěšně zprovoznit, najdete také na wiki: pro Windows_Mobile_2005 a Windows_Mobile_2003.

Pro nové PDA s Win Mobile 5/6 čtěte také anglický návod SynceWithUbuntu.

Návod je určený pro vydání 7.04, 7.10 a 8.04 LTS.

Testování řádkových příkazů není nutné, lze použít hned synce-kde a Krusader.

Uživatelé MS Windows mají ActiveSync, linuxové systémy však uvedená firma nepodporuje. Přesto ale existuje projekt SynCE, který ActiveSync může nahradit. Při testování na daném iPaqu se spojení dokonce zdá být většinou stabilnější, než s ActiveSync (který občas z neznámých důvodů odmítá spolupracovat) . Pro synchronizaci kalendáře, úkolů a poznámek pak projekt Multisync (synchronizace Windows CE zařízení s Ximian Evolution, vyžaduje však funkční spojení prostřednictvím SynCE). Ubuntu obsahuje všechny tyto programy ve zdrojích universe. V následujícím předpokládáme, že iPaq je připojený k portu ttyUSB0. Poznámka: jedná se o emulované (virtuální) sériové porty. V případě, že váš iPaq je připojen přes sériový kabel, použijte /dev/ttySx (známé též jako sériové COM porty z prostředí MSDOS/Windows).

 1. PDA připojte k počítači a zapněte.
 2. V terminálu zadejte:
dmesg |tail

Měl by se objevit výpis podobný tomuto:

[33414.077701] usbcore: registered new interface driver usbserial  *úspěšné zavedení modulu usbserial
...
[33414.092558] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[33414.092581] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[33414.120547] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for PocketPC PDA
[33414.120575] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ipaq.c: USB PocketPC PDA driver v0.5
[33414.124401] ipaq 4-1:1.0: PocketPC PDA converter detected
[33414.135146] usb 4-1: PocketPC PDA converter now attached to ttyUSB0 *PDA je připojeno k portu /dev/ttyUSB0
[33414.136108] usbcore: registered new interface driver ipaq *úspěšná registrace modulu ipaq

V případě, že by systém PDA z nějakého důvodu nenašel, zkuste zařízení odpojit a zadejte:

sudo modprobe ipaq
 • Tento příkaz by měl zavést modul ipaq.
 • PDA připojte a v terminálu znovu zkontrolujte příkazem dmesg nebo dmesg |tail (viz. výše).
 • Pokud systém úspěšně našel PPC, zavedl se modul ipaq (viz. hlášení usbcore: registered new interface driver ipaq ) a z výpisu je patrné ke kterému portu je PDA připojené (řádek usb 4-1: PocketPC PDA converter now attached to ttyUSB0), máte PPC podporované Linuxem a můžete dále pokračovat…
 1. Dle návodů Přidávání zdrojů si aktivujte zdroj universe.
 2. Nainstalujte potřebné balíky synce-serial, librra0, librra0-tools, librapi2-tools, libsynce0, synce-dccm, synce-kde, synce-multisync-plugin. Potvrďte nainstalování závislých balíků. Později možná ještě bude potřeba doinstalovat další balíky. Instalaci je možné provést v terminálu příkazem
sudo apt-get install librra0 librra0-tools librapi2-tools libsynce0 synce-dccm synce-multisync-plugin synce-serial synce-kde

nebo pomocí grafického správce balíků (Synaptic).

Distribuce Hardy Heron 8.04 v repozitáři neobsahuje balík synce-kde. Není však problém tento balík stáhnout a nainstalovat z vydání 7.10 (Gutsy Gibbon (pomocí např. gdebi, automaticky se nainstalují také 4 závislé balíky) http://packages.ubuntu.com/gutsy/i386/synce-kde/download

0. V průběhu instalace se vás balík synce-serial zeptá na několik věcí:

 • který sériový port bude používat PPC (/dev/ttyUSB0)- je vhodné přednastavenou hodnotu zkontrolovat podle výstupu příkazu dmesg
 • IP adresu PPP spojení které bude PPC používat
 • IP adresu serveru DNS. Lze ponechat výchozí hodnoty, ale raději zkontrolujte alespoň správnost nastavení portu dle dmesg (u starších PDA se bude jednat o klasický sériový port /dev/ttySx (za x patří číslo, většinou 0-4).

:!: Můžete si nainstalovat do PDA utilitu jenž zamezí automatickému vypínání po určité době nečinnosti nebo-pokud se vám stále nepodařilo navázat spojení, dejte pozor na automatické vypínání. Jakmile je však navázáno spojení s PDA (informace dccm-…talking to Pocket PC- viz. dále, PPC bude při udržovaném spojení k počítači již stále zapnuté. *Utilita např. StayON- viz.http://www.lincomatic.com/wireless/software.html

Tuto aplikaci (.exe) soubor postačí do PDA pouze zkopírovat, otevřít a nechat běžet (při tom můžete spuštět i jiné aplikace, je to vhodné i např. na čtení textů)

 1. V terminálu zadejte:
sudo synce-serial-config /dev/ttyUSB0

/ttyUSB0 nahraďte číslem portu dle výpisu dmesg -tail (viz. též sekci Řešení případných potíží ) Poznámka: tento krok nevynechávejte, třebaže jste již hodnoty zadávali (resp. ponechali předvolené) při instalaci synce-serial! V případě potíží opakujte i později. Nutné je to hlavně při pozdější změně portu (např. používání více USB zařízení)!

 1. Následně spusťte démona dccm v okně terminálu zadáním
dccm -d 4 -f

Objeví se výpis:

cacti@mypc:~$ dccm -d 4 -f
dccm[13541]: Running in foreground
dccm[13541]: Listening for connections on port 5679
 1. Otevřte si novou záložku nebo okno terminálu a zadejte:
cacti@mypc:~$ sudo synce-serial-start

Objeví se hláška, že synce-serial očekává připojení vašeho zařízení (synce-serial is now waiting for device connect nebo něco podobného).

 1. Nyní se přepněte na záložku nebo okno terminálu, kde jste spustili démona dccm. V případe, že bylo úspěšně navázáno spojení s PDA, bude to tam vypadat nějak takto:
cacti@mypc:~$ dccm -d 4 -f
dccm[13541]: Running in foreground
dccm[13541]: Listening for connections on port 5679
dccm[13541]: Connection from 192.168.131.201 accepted
info package (90 bytes):
 0000: 24 00 00 00 03 00 a3 2b $......+
 0008: 11 0a 00 00 00 00 00 00 ........
 0010: d2 25 2d 25 3d 39 ad 3c .%-%=9.<
 0018: 24 00 00 00 2c 00 00 00 $...,...
 0020: 3e 00 00 00 50 00 50 00 >...P.P.
 0028: 43 00 00 00 50 00 6f 00 C...P.o.
 0030: 63 00 6b 00 65 00 74 00 c.k.e.t.
 0038: 50 00 43 00 00 00 68 00 P.C...h.
 0040: 70 00 20 00 69 00 50 00 p...i.P.
 0048: 41 00 51 00 20 00 68 00 A.Q...h.
 0050: 31 00 39 00 31 00 35 00 1.9.1.5.
 0058: 00 00          ..
 0060:
dccm[13541]: Talking to 'PPC', a PocketPC device of type hp iPAQ h1915

To je známkou toho, že bylo úspěšně navázáno spojení s PDA (viz. poslední řádek: Talking to PPC)

Bude také potřeba registrovat (nebo přeregistrovat) „partnerství“ na vašem PPC. PDA má 2 sloty. Pokud již máte PC zaregistrované např. ve Windows, budete mít pravděpodobně ještě 1 port volný.

Čtěte více SynCE-Registrace.

Pokud je vše v pořádku, stačí provést výše uvedené kroky:

 1. spuštění démona dccm (volby dccm -d 4 -f ) zajistí spuštění na popředí s výstupem na konzolu, tak máte přehled o momentálním stavu a případném odpojení.
 2. příkaz sudo synce-serial-start zajistí vlastní připojení zařízení.
 3. Odpojení lze provést příkazem
cacti@mypc:~$ sudo synce-serial-abort

nebo příkazem

killall -HUP dccm

Čtěte více SynCE-odpojení.

Řešení případných potíží:

Pokud se nepodaří navázat spojení nebo spojení je přerušeno, zkuste:

 • Odpojit od kabelu a zresetovat PDA
 • zkontrolovat, zda nemáte blokovaný port pro PPC jiným zařízením
 • ukončete proces dccm (viz. také výše)
 • pokud by jste zapomněli spustit dccm před příkazem sudo synce-serial-start, odpojte PPC a v terminálu zadejte:
   sudo rmmod ipaq
   sudo rmmod ehci_hcd
   sudo rmmod uhci_hcd
   sudo rmmod usbserial

* tyto příkazy musí být spuštěny v určitém pořadí, pokud by to nefungovalo, skuste jiné pořadí

Čtěte více SynCE-problémy.

synce-pcp              kopírování souborů
synce-pls              výpis adresáře
synce-pmkdir             vytvoření nového adresáře
synce-pmv              přesun nebo přejmenování souboru
synce-prm              odstranění souboru
synce-prmdir             odstranění prázdného adresáře
synce-prun              spuštění programu
synce-pstatus            zobrazení informací o PPC
synce-install-cab          instalace souboru na PDA
orange, cabextract, unshield   extrakce instalačních .cab souborů ze spustitelných (.exe) instalátorů

Čtěte více SynCE-příkazy.

Rekurzivní kopírování celých adresářů (i se soubory)

H. Isacsson napsal skript, umožňující kopírování celých adresářů (i s podadresáři a samozřejmě soubory) do/z PDA.

http://synce.sourceforge.net/synce/contrib/pcp-r

Tento soubor je pro použití s systémech založených na Debianu (vč. Ubuntu) nutno upravit- např. místo pcp uvést synce-pcp (v rpm distribucích by měl fungovat bez změny). Dále si uvedeme upravený skript a příklad použití.

Čtěte více Kopírování adresářů

Zvuková signalizace připojení

Tento postup zajistí přehrání zvukového signálu při připojení a odpojení PDA (prostřednictvím zvukové karty počítače). Pro správnou funkci není nutné.

Čtěte více SynCE-sound

synce-install-cab jmeno_aplikace.cab -instaluje aplikaci v baliku .cab do mobilniho zarizeni

orange jmeno_aplikace.exe -extrahuje instalační .cab, podporuje nejvíce formátů instalačních souborů, použijte nejdříve

cabextract jmeno_aplikace.exe -extrakce .cab z ''Microsot cabinet'' instalačních souborů

unshield jmeno_aplikace.exe -extrahuje .cab soubory z ''Installshield'' instalátorů.

Čtěte více SynCE-instalace aplikací

Příklady instalace programů na PPC

Instalace byla vyzkoušena na PPC s Pocket PC 2002, proto raději ověřte kompatibilitu s vaším systémem na PDA. Všechny uvedené aplikace jsou vesměs freeware.

Čtěte více Příklady instalace aplikací pro PPC.

Evolution je v Ubuntu výchozí PIM aplikací (mailový klient, kontakty, kalendář, úkoly, poznámky). Je to vlastně lepší obdoba Outlooku z Windows. A stejně jako synchronizaci mezi „velkým“ a „malým“ Outlookem (v PDA), můžete zprovoznit synchonizaci i s Evolution.

Čtěte více Synce-Multisync.

Používání řádkových příkazů je mnohdy sice efektivní, ale pro běžnou práci je to dost zdržující a nekomfortní. Proto existují projekty usnadňující správu a manipulaci se soubory aj. v grafickém rozhraní.

Pro KDE existuje projekt synce-kde/RAKI.

Používat RAKI můžete i ve výchozím prostředí Gnome (popř. v Xfce, IceWM ap.).

Stručný přehled některých funkcí (podle manuálu RAKI):

SynCE-KDE je služba pro připojení PPC podobná ActiveSync, ale nabízí více možností. Sestává ze služby RAKI (procházení PDA v průzkumníku), appletu na panel (RAKI) a démona vdccm (můžete však použít i dccm).

 • procházení souborů a adresářů PDA a běžná manipulace s nimi (kopírování, mazání ap) v průzkumníku Konqueror, podpora funkce drag and drop
 • podporuje také několik zařízení PDA zapojených současně.
 • v grafickém prostředí lze jednoduše nastavovat partnerství s počítačem.
 • podporuje architekturu pluginů pro synchonizaci, přičemž dva pluginy jsou již standartně zahrnuty: sychronizace kontaktů a adresáře (s aplikací Kontact) a synchronizace s AvantGo.
 • podpora heslování, instalace .cab souborů na zařízení- stačí myší pomocí drag and drop přetáhnout soubor na Raki applet nebo pravým tl. v Konqueroru.
 • podpora NAT routování pro připojení PDA k internetu.
 • zobrazení systémových informací a stavu baterie PDA.
 • spouštění PDA programů
 • zvuková upozorňování na spojení, odpojení a požadavek zadání hesla.

Čtěte více SynCE-KDE.

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1